info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 04:53
kontakt
MFOSA

Komunikaty

14/01/21 12:57 MFO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
29/12/20 10:10  brak uprawnień Aviva TFI ma poniżej 5 proc. głosów na walnym MFO
09:39 MFO S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki MFO S.A. przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
26/11/20 08:33 MFO S.A.: MFO S.A. formularz raportu kwartalnego
22/09/20 11:39 MFO S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MARInformacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
21/09/20 17:21 MFO S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
17/09/20 08:46 MFO S.A.: MFO S.A. formularz raportu półrocznego
04/09/20 11:32  brak uprawnień MFO SA (1/2020) MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
25/08/20 16:07 MFO S.A.: Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2020r.
25/06/20 13:15 MFO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku
13:07 MFO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku
29/05/20 12:27 MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
10:52  brak uprawnień Zarząd MFO rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok
10:43 MFO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
28/05/20 12:55 MFO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021