info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 20:45
kontakt
OPTIZEN

Komunikaty

03/08/20 21:15 OPTIZEN LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
20:50 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
30/07/20 22:09 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (14/2020) Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego za 2019 rok
22:04 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (13/2020) Uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego za 2019 rok
17:41 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (12/2020) Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok
17:35 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (11/2020) Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok
26/07/20 18:16 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
17/07/20 13:44 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
09/07/20 07:52 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
25/06/20 09:27 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
24/06/20 21:12 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (6/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2019 i 2020
26/05/20 13:16 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
21/05/20 22:40 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (4/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
12/05/20 09:40 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (3/2020) Zmiana publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
13/02/20 16:53 brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (2/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.