info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 22:53
kontakt
OPTIZEN

Komunikaty

11/06/21 19:40 OPTIZEN LABS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
19:28  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
02/06/21 15:40 OPTIZEN LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.
15:25  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku.
31/05/21 18:35  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (7/2021) Korekta jednostkowego raportu rocznego OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok
18:32  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (6/2021) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok
28/05/21 18:22  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (5/2021) Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok
18:14  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (4/2021) Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok
14/05/21 18:10  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
06/03/21 10:41 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisane porozumienie
12/02/21 18:46  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (2/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
27/01/21 12:13  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/11/20 16:32  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (19/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
05/10/20 18:10 OPTIZEN LABS S.A.: Zwiększenie stanu posiadania.
02/10/20 17:18 OPTIZEN LABS S.A.: zbycie znacznego pakietu akcji