info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:32
kontakt
OPTIZEN

Komunikaty

20/09/21 17:33  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (17/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
16/08/21 20:38 OPTIZEN LABS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
13/08/21 18:07  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (16/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
03/08/21 08:31 OPTIZEN LABS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
30/07/21 12:57 OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
12:43 OPTIZEN LABS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
29/07/21 10:01  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (15/2021) Incydentalne naruszenie Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
09:57  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (14/2021) Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
01/07/21 21:27 OPTIZEN LABS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 roku.
21:19  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (13/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku Optizen Labs Spółka Akcyjna
10:40  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (12/2021) Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą
30/06/21 20:04  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
19:59  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (10/2021) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
11/06/21 19:40 OPTIZEN LABS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
19:28  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki