info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:41
kontakt
ENERGA

Komunikaty

01/08/19 15:45 ENERGA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
11:49  brak uprawnień Sąd stwierdził nieważność uchwały WZ Enei ws. przystąpienia do projektu Ostrołęka C (aktl.)
09:51  brak uprawnień Sąd stwierdził nieważność uchwały WZ Enei ws. przystąpienia do projektu Ostrołęka C (opis)
26/07/19 16:41  brak uprawnień Wynik netto grupy Energa za I półr. niższy o 218,6 mln zł z powodu odpisu (opis)
16:27  brak uprawnień Wynik netto grupy Energa za I półr. niższy o 218,6 mln zł z powodu odpisu
16:16 ENERGA S.A.: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B
22/07/19 18:54  brak uprawnień Energa Obrót ma piątą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi
18:44 ENERGA S.A.: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych
12:36  brak uprawnień Spółki obrotu obawiają się, że rekompensaty za zamrożenie cen energii nie pokryją całości kosztów
09/07/19 07:32  brak uprawnień Skala projektu Ostrołęka C wyzwaniem dla zamknięcia finansowania - Energa
08/07/19 22:42 ENERGA S.A.: Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku
11:32 ENERGA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 25 czerwca 2019 roku
10:50  brak uprawnień Energa chce zwiększać zaangażowanie w OZE
01/07/19 16:18  brak uprawnień DM mBanku zmienił ceny docelowe spółek energetycznych
26/06/19 16:01  brak uprawnień Energa nie wypłaci dywidendy za 2018 r.