info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:45
kontakt
CENTURIO

Komunikaty

25/05/20 17:23 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
14/05/20 22:05 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (4/2020) Raport kwartalny 1Q 2020
12/02/20 11:46 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (3/2020) Raport kwartalny 4Q 2019
03/02/20 19:12 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (2/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
14/01/20 14:00 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
04/12/19 17:10 CENTURION FINANCE S.A.: Wpis Emitenta do Rejestru ZASI
19/11/19 09:47 CENTURION FINANCE S.A.: Inwestycja kapitałowa
14/11/19 21:22 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (9/2019) Raport kwartalny 3Q 2019
05/11/19 17:38 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (8/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14/08/19 09:28 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (7/2019) Raport kwartalny 2Q 2019
29/06/19 22:09 CENTURION FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
22:01 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 28.06.2019
02/06/19 22:19 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
22:14 CENTURION FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
30/05/19 15:45 brak uprawnień CENTURION FINANCE SA (4/2019) Raport roczny za rok 2018