info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 04:44
kontakt
NEWAG

Komunikaty

21/09/20 18:47  brak uprawnień Zysk netto Newagu w I połowie 2020 roku wyniósł 62,1 mln zł, zgodny z szacunkami spółki
17:24 NEWAG S.A.: NEWAG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/20 17:55  brak uprawnień Newag wypracował w pierwszym półroczu 111,9 mln zł EBITDA - szacunki
17:41 NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
02/09/20 17:59 NEWAG S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
28/08/20 15:58 NEWAG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2020
25/08/20 15:50 NEWAG S.A.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.08.2020
13:34  brak uprawnień Newag wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
13:20 NEWAG S.A.: Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
29/07/20 17:51 NEWAG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:15 NEWAG S.A.: Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
23/07/20 15:20 NEWAG S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2019
09:01  brak uprawnień Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
08:55 NEWAG S.A.: Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2019
16/07/20 10:24  brak uprawnień Newag ma umowę z woj. zachodniopomorskim za 40 mln zł