info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 18:02
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

29/09/20 14:26 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/07/20 07:39 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.
17/06/20 16:29 HM INWEST S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:25 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
16:21 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
16/06/20 11:25 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10:29 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz raportu rocznego
10:01 HM INWEST S.A.: Informacja o korekcie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019
09/06/20 16:40 HM INWEST S.A.: Korekta informacji uzyskanej w trybie art. 69 ustawy o ofercie
08/06/20 15:18 HM INWEST S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną
15:05 HM INWEST S.A.: Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji
14:49 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:33 HM INWEST S.A.: Przekroczenie progu 10% akcji przez akcjonariusza
28/05/20 14:05 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/20 11:42 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia