info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 02:24
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

14/08/19 17:45 HM INWEST S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
02/08/19 14:24 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
22/07/19 17:57  brak uprawnień GPW: Komunikat - HM INWEST
18/07/19 09:04  brak uprawnień Kurs akcji HM Inwest spadł w debiucie na GPW o 0,87 proc. do 22,8 zł
17/07/19 18:01  brak uprawnień GPW: po sesji 17 lipca 2019 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje HMINWEST
16/07/19 13:18  brak uprawnień HM INWEST SA (10/2019) Tekst jednolity statutu
15/07/19 19:20  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki HM INWEST S.A.
 brak uprawnień GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki HM INWEST S.A.
19:19  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu na akcji spółki HM INWEST S.A. w związku ze zmianą rynku notowań
18:19  brak uprawnień HM Inwest 18 lipca przejdzie na rynek główny GPW
10/07/19 14:24  brak uprawnień HM Inwest chce przenieść się na rynek regulowany GPW
14:01 HM INWEST S.A.: Złożenie przez Spółkę wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wniosku o wykluczenie z ASO NewConnect
27/06/19 16:07 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 27.06.2019 r.
15:59  brak uprawnień HM INWEST SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:47  brak uprawnień HM INWEST SA (8/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 27.06.2019 r.