info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 14:02
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

02/04/20 16:51 HM INWEST S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
31/03/20 12:30 HM INWEST S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
05/03/20 11:59 HM INWEST S.A.: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
21/02/20 14:05 HM INWEST S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
31/01/20 15:25 HM INWEST S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
02/01/20 18:34  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - HMINWEST
 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - HMINWEST
20/12/19 16:21 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:58 HM INWEST S.A.: Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2019
19/12/19 13:58 HM INWEST S.A.: Informacja o nabyciu przez Spółkę nieruchomości
17/12/19 11:55 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/12/19 14:45 HM INWEST S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii C
06/12/19 15:47 HM INWEST S.A.: Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza
15:36 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/12/19 16:59 HM INWEST S.A.: Przydział obligacji serii D