info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 18:53
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

08/07/21 18:07 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
07/07/21 16:41 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
16:25 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
01/07/21 16:47 HM INWEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Getin Noble Bank
11/06/21 12:18 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
31/05/21 16:06 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 14:12 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
06/05/21 14:49 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości
30/04/21 19:02 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:49 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz raportu rocznego
28/04/21 14:44 HM INWEST S.A.: Zawarcie istotnej umowy
23/04/21 13:19 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/04/21 16:18 HM INWEST S.A.: Zawarcie istotnej umowy
25/03/21 16:01 HM INWEST S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu
19/03/21 11:54 HM INWEST S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny