info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 05:17
kontakt
MLPGR

Komunikaty

27/11/20 18:23 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 22:42 MLP GROUP S.A.: Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.
10/11/20 23:33 MLP GROUP S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.
18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki MLP GROUP S.A.
04/11/20 20:49 MLP GROUP S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji praw do akcji serii D MLP Group S.A.
20:41 MLP GROUP S.A.: Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D MLP Group S.A.
15:51  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki MLP GROUP S.A.
03/11/20 20:45 MLP GROUP S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D MLP Group S.A.
28/10/20 11:15 MLP GROUP S.A.: Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie
27/10/20 19:49 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
19:45 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
19:39 MLP GROUP S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii D i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.
23/10/20 08:44  brak uprawnień MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 69 zł
08:33 MLP GROUP S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
21/10/20 08:57  brak uprawnień MLP Group rozpoczyna book-building 1,65 mln akcji serii D