info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:07
kontakt
MLPGR

Komunikaty

24/03/20 09:50  brak uprawnień MLP Group kupiło działkę w Łodzi pod nowy projekt logistyczny
17/03/20 21:31 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:28 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz raportu rocznego
24/02/20 17:27 MLP GROUP S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.
21/02/20 19:43  brak uprawnień GPW: Komunikat - MLP GROUP SA
19:22  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki MLP GROUP SA
19/02/20 17:29 MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii C przez MLP Group S.A.
17/02/20 18:02  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MLP GROUP S.A.
01/02/20 21:23 MLP GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
28/01/20 17:42  brak uprawnień MLP Group wyemituje obligacje o wartości do 30 mln euro
17:33 MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C
18/12/19 19:05 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji i zawarcia umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
17:19  brak uprawnień MLP Group ma program emisji obligacji o wartości do 60 mln euro
17:11 MLP GROUP S.A.: Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
09/12/19 18:12  brak uprawnień MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję