info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 20:42
kontakt
MLPGR

Komunikaty

04/02/21 09:55  brak uprawnień MLP Group poszerza portfolio projektów o Austrię, spółka sfinalizowała zakup działki w Wiedniu
03/02/21 12:01  brak uprawnień Popyt na powierzchnie magazynowe wyniósł w '20 5,2 mln mkw. - CBRE
14/01/21 17:03 MLP GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
28/12/20 16:54 MLP GROUP S.A.: Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D MLP GROUP S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii D MLP GROUP S.A.
16:49 MLP GROUP S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii D MLP GROUP S.A.
16:39 MLP GROUP S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D MLP GROUP S.A.
23/12/20 18:37  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki MLP GROUP S.A.
18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii D spółki MLP GROUP S.A.
11/12/20 06:30  brak uprawnień MLP Group spodziewa się w '21 wzrostu przychodów i wyników o 10-15 proc. (wywiad)
08/12/20 17:31 MLP GROUP S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
01/12/20 14:00 MLP GROUP S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.
27/11/20 18:23 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 22:42 MLP GROUP S.A.: Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.
10/11/20 23:33 MLP GROUP S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.
18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki MLP GROUP S.A.