info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 09:26
kontakt
MLPGR

Komunikaty

10/05/21 14:27 MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/05/21 17:44 MLP GROUP S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii E i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.
27/04/21 23:20  brak uprawnień MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 75 zł
22:45 MLP GROUP S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii E oraz liczby akcji serii E, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
22/04/21 19:49  brak uprawnień MLP Group planuje emisję nie więcej niż 1.653.384 akcji serii E
19:13 MLP GROUP S.A.: Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E
19:11 MLP GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
19:04 MLP GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii E
15/04/21 17:34 MLP GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i wstępnych prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych.
09/04/21 15:35 MLP GROUP S.A.: Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta
08/04/21 09:50  brak uprawnień BM PKO BP obniżył cenę docelową MLP Group do 92 zł, utrzymał rekomendację "kupuj"
18/03/21 09:38  brak uprawnień MLP Group spodziewa się, że w '21 rynek magazynowy będzie rósł w tempie jednocyfrowym
17/03/21 20:03 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A.
20:02 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A.
04/02/21 09:55  brak uprawnień MLP Group poszerza portfolio projektów o Austrię, spółka sfinalizowała zakup działki w Wiedniu