info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:06
kontakt
MLPGR

Komunikaty

06/07/21 15:44  brak uprawnień MLP Group kupiło działkę w Gorzowie Wielkopolskim pod nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne
30/06/21 18:46 MLP GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MLP Group S.A. na kolejną kadencję
18:40 MLP GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie
18:35 MLP GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 30 czerwca 2021 roku
29/06/21 17:26 MLP GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję
22/06/21 09:42 MLP GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MLP Group S.A.
17/06/21 17:20 MLP GROUP S.A.: Wybór biegłego rewidenta na lata 2021-2023
16/06/21 16:53 MLP GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję
15/06/21 22:26 MLP GROUP S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E MLP GROUP S.A.
11/06/21 21:54 MLP GROUP S.A.: Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E MLP GROUP S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii E MLP GROUP S.A.
19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki MLP GROUP S.A.
19:05  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii E spółki MLP GROUP S.A.
10/06/21 16:51 MLP GROUP S.A.: świadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E MLP GROUP S.A.
09/06/21 16:55 MLP GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MLP Group S.A.
02/06/21 22:51 MLP GROUP S.A.: Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia