info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:30
kontakt
ALTA

Komunikaty

29/12/20 22:05 ALTA: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy
15:58 ALTA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
28/12/20 16:58 ALTA: Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu spółki CP Tychy, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy oraz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy do Sądu
11/12/20 13:15 ALTA: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
07/12/20 16:41 ALTA: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna - wejście w życie uchwały Rady Miasta Siewierz
04/12/20 14:58 ALTA: Zawarcie umowy pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
26/11/20 17:03 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
17/11/20 18:14 ALTA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
18:08 ALTA: Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
29/10/20 17:01 ALTA: Umowa warunkowa zawarta pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
15:28 ALTA: Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
26/10/20 10:56 ALTA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
16/10/20 19:54 ALTA: Postanowienie sądu w sprawie wniosku o wpis w księdze wieczystej
30/09/20 17:11 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
16:30 ALTA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce