info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 02:49
kontakt
ALTA

Komunikaty

04/03/21 16:47 ALTA: Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy przez mBank Hipoteczny S.A., połączeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
10/02/21 18:19 ALTA: Wypowiedzenie Umowy Kredytu CP Tychy sp. z o.o.
29/01/21 13:28 ALTA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.
29/12/20 22:05 ALTA: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy
15:58 ALTA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
28/12/20 16:58 ALTA: Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu spółki CP Tychy, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy oraz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy do Sądu
11/12/20 13:15 ALTA: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
07/12/20 16:41 ALTA: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna - wejście w życie uchwały Rady Miasta Siewierz
04/12/20 14:58 ALTA: Zawarcie umowy pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
26/11/20 17:03 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
17/11/20 18:14 ALTA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
18:08 ALTA: Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
29/10/20 17:01 ALTA: Umowa warunkowa zawarta pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
15:28 ALTA: Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
26/10/20 10:56 ALTA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce