info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:55
kontakt
ALTA

Komunikaty

30/07/21 19:26 ALTA: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
29/07/21 19:47  brak uprawnień ALTA SA (1/2021) ALTA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19:08 ALTA: Korekta raportu: Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
28/07/21 21:34 ALTA: Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
06/07/21 12:54 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30.06.2021r.
30/06/21 15:41 ALTA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020
15:34 ALTA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2021r.
02/06/21 14:47 ALTA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A.
27/05/21 17:44 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
20/05/21 15:50 ALTA: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości CP Tychy sp. z o.o.
29/04/21 17:31 ALTA: ALTA formularz raportu rocznego
04/03/21 16:47 ALTA: Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy przez mBank Hipoteczny S.A., połączeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
10/02/21 18:19 ALTA: Wypowiedzenie Umowy Kredytu CP Tychy sp. z o.o.
29/01/21 13:28 ALTA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021r.
29/12/20 22:05 ALTA: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy