info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 13:23
kontakt
CIGAMES

Komunikaty

06/11/19 17:19 CI GAMES S.A.: Korekta raportu bieżącego 41/2019 - "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku"
04/11/19 17:21 CI GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.
17:14 CI GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku
29/10/19 18:09  brak uprawnień Marek Tymiński sprzedał 7 mln akcji CI Games i jego udział na WZ spółki spadł do 32 proc.
17:46 CI GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:27 CI GAMES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/10/19 19:53 CI GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
21/10/19 22:15  brak uprawnień Urząd Celno-Skarbowy ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok
21:48 CI GAMES S.A.: Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej
14/10/19 17:17 CI GAMES S.A.: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.
07/10/19 17:40 CI GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2019 r.
26/09/19 17:09 CI GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
12/09/19 14:30 CI GAMES S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/08/19 18:49 CI GAMES S.A.: CI GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 14:17  brak uprawnień CI Games ma umowę dystrybucyjną gry SGWC w Japonii i Korei Południowej