info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 15:39
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

14/08/19 21:37 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r.
06/08/19 16:54 OT LOGISTICS: Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
31/07/19 14:26 OT LOGISTICS: Wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy Obligacji Serii H
29/07/19 19:40 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
25/07/19 18:02 OT LOGISTICS: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
16:48 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
08/07/19 22:31 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 29.07.2019 r.
03/07/19 14:11 OT LOGISTICS: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółką zależną
29/06/19 16:26  brak uprawnień Allianz ZB domaga się od OT Logistics odkupienia udziałów w spółce Luka Rijeka
12:42 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o wysłaniu przez Allianz ZB zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.
28/06/19 21:34 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
18:53  brak uprawnień OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę wspólników dot. spółki Luka Rijeka
18:05 OT LOGISTICS: Wypowiedzenie Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
24/06/19 18:30 OT LOGISTICS: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:25 OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji