info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 13:53
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

20/01/21 18:32 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.
18:27 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.
19/01/21 22:48 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie aneksu do istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości
11/01/21 20:27 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 01.02.2021 r.
03/01/21 17:22 OT LOGISTICS: Wypowiedzenie przez Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
29/12/20 19:05 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
23/12/20 16:18 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2021 roku wraz z projektami uchwał
11/12/20 18:19 OT LOGISTICS: Zobowiązania Spółki oraz działania Zarządu na skutek decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r.
08/12/20 19:11 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.12.2020 r.
30/11/20 17:34 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 14:43 OT LOGISTICS: Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie Umowy Przeniesienia własności nieruchomości we Wrocławiu
14:31 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
04/11/20 18:35  brak uprawnień GPW: 9 listopada 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii D (OTS1120) spółki OT LOGISTIC S.A
30/10/20 17:41 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji obligacji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
19/10/20 08:07 OT LOGISTICS: Powzięcie informacji o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r.