info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:38
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

21/09/21 08:09 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/09/21 16:15 OT LOGISTICS: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
14/09/21 13:41 OT LOGISTICS: Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
10/09/21 17:57 OT LOGISTICS: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 5.10.2021 r.
07/09/21 15:57 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 roku
15:35 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 05.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
03/09/21 19:57 OT LOGISTICS: Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza OT Logistics S.A.
01/09/21 15:20 OT LOGISTICS: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
31/08/21 18:57 OT LOGISTICS: Zmiany w strukturze Grupy OTL - sprzedaż spółki zależnej
18:42 OT LOGISTICS: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
30/08/21 20:01 OT LOGISTICS: Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
23/08/21 20:28 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20/08/21 18:33 OT LOGISTICS: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.
09/08/21 17:04 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
05/08/21 17:47 OT LOGISTICS: Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL- C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni