info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:43
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

18/06/21 16:54 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku
16:30 OT LOGISTICS: Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku - treść uchwał podjętych oraz projekt uchwały, która nie została podjęta
15/06/21 17:22 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
11/06/21 16:50 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 02.07.2021 r.
01/06/21 18:20 OT LOGISTICS: Wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H przewidzianych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 21.05.2021 r.
17:45 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
31/05/21 08:58  brak uprawnień OT Logistics zakłada możliwość wypłaty dywidendy w 2022 r.
08:16 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:03 OT LOGISTICS: Wykup w terminie i umorzenie obligacji serii D
21/05/21 18:26 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
17:44 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
17:10 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku
30/04/21 23:11 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23:00 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:59 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.05.2021 r.