info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.21, godz. 21:03
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

16/01/20 13:54 OT LOGISTICS: Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.
08/01/20 17:50 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
20/12/19 16:36 OT LOGISTICS: Wznowienie obrad oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.
18/12/19 21:21 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 08.01.2020 r.
17/12/19 16:43 OT LOGISTICS: Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku
13/12/19 20:58 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
29/11/19 21:10 OT LOGISTICS: Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H
18:56 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/19 07:00  brak uprawnień OT Logistics ma wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei za ok. 19 mln euro
27/11/19 23:26 OT LOGISTICS: Otrzymanie niewiążącej oferty nabycia, a następnie wiążącej warunkowej oferty nabycia, wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
19:05 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
22/11/19 18:13 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku
17:57 OT LOGISTICS: Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
20/11/19 15:18 OT LOGISTICS: Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku
15/11/19 21:58 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.