info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 05:45
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

05/08/20 21:32 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku
21:27 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
21:20 OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w jej składzie
04/08/20 20:39 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
31/07/20 20:42 OT LOGISTICS: Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki
20:34 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
30/07/20 17:17  brak uprawnień OT Logistics ma strategię na '20-'23; chce osiągać EBITDA na poziomie 45-50 mln zł
16:51 OT LOGISTICS: Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję
16:45 OT LOGISTICS: Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023
28/07/20 18:52  brak uprawnień Spółka zależna OT Logistics otrzyma odszkodowanie w wysokości 7,4 mln zł
18:38 OT LOGISTICS: Realizacja planu naprawczego - planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta
18:16 OT LOGISTICS: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
23/07/20 10:46 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/07/20 22:13 OT LOGISTICS: Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
15/07/20 15:04 OT LOGISTICS: Zawarcie umów zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics