info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 05:50
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

09/04/21 21:57 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.04.2021 r.
31/03/21 18:38  brak uprawnień OT Logistics sprzedał 17,51 proc. akcji Luka Rijeka na rzecz Rubicon Partners Ventures ASI
18:28 OT LOGISTICS: Wygaśnięcie umowy z ERSTE d o.o., w tym wynikającego z niej mechanizmu opcji put
18:19 OT LOGISTICS: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży i zakupu akcji Luka Rijeka d.d. oraz umowy przeniesienia własności akcji - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
25/03/21 21:12 OT LOGISTICS: Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 26.03.2021 r.
21:08 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.04.2021 r.
11:56 OT LOGISTICS: Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków
22/03/21 17:54 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
15/03/21 22:54 OT LOGISTICS: Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
05/03/21 18:29 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 26.03.2021 r.
08:08  brak uprawnień OT Logistics zakłada w '21 wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10 proc.
04/03/21 20:18 OT LOGISTICS: Efekty restrukturyzacji oraz wpływ na realizację strategii i plan finansowy na rok 2021 Grupy Kapitałowej OT Logistics
26/02/21 16:21 OT LOGISTICS: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
22/02/21 15:29 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.03.2021 r.
18/02/21 16:59 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia