info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 11:55
kontakt
PIK

Komunikaty

14/08/19 08:39  brak uprawnień PIK SA (25/2019) Raport okresowy za 2 kwartał 2019 roku
12/08/19 13:42  brak uprawnień PIK SA (24/2019) Uzupełnienie raportu 21/2019 ? Zmiana składu organów Spółki
09/08/19 23:05 PIK S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
16/07/19 17:58 PIK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17:50 PIK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
03/07/19 13:58  brak uprawnień PIK SA (23/2019) Życiorysy oraz oświadczenia Prezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
01/07/19 23:18 PIK S.A.: Sprzedaż znaku towarowego oraz urządzeń i środków trwałych o znacznej wartości
16:23 PIK S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie zamierzonej zmiany przedmiotu działalności
16:21  brak uprawnień PIK SA (22/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:20  brak uprawnień PIK SA (21/2019) Zmiana składu organów Spółki
28/06/19 19:36 PIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ akcjonariuszy Pik s.a. w dniu 28 czerwca 2019
19:25  brak uprawnień PIK SA (20/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PIK S.A.
26/06/19 07:00  brak uprawnień PIK SA (19/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
07/06/19 22:05 PIK S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21:57  brak uprawnień PIK SA (18/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki