info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 09:43
kontakt
EFIX

Komunikaty

23/07/20 15:34 CERES DI: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
21/07/20 16:42 CERES DI: Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16:37 CERES DI: Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie
16:30 CERES DI: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji
17/07/20 17:17  brak uprawnień CERES DOM INWESTYCYJNY SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 sierpnia 2020 r.
16/07/20 11:19  brak uprawnień CERES DOM INWESTYCYJNY SA (18/2020) Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą
13/07/20 17:16 CERES DI: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
10:37  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CERES DOM INWESTYCYJNY SA
10:25  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki CERES DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA w drodze przymusowego wykupu
07:30  brak uprawnień Eques Investment ogłasza przymusowy wykup 67.381 akcji Ceres DI po 3,89 zł za papier
08/07/20 17:44 CERES DI: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
19/06/20 15:41 CERES DI: Zawarcie istotnej umowy
15:06 CERES DI: Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14:31 CERES DI: Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17/06/20 16:12  brak uprawnień CERES DOM INWESTYCYJNY SA (17/2020) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego