info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:02
kontakt
EFIX

Komunikaty

10/12/19 16:09 EFIX DM: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
15:51 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (26/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
15:32 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (25/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
14/11/19 14:15 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (24/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
29/10/19 15:12 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (23/2019) Powołanie Członka Zarządu oraz nowa kadencja Zarządu
16/10/19 13:45 EFIX DM: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 15 października 2019 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
15/10/19 17:53 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (22/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:10 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (21/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października 2019 roku
18/09/19 19:38 brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A
13:53 EFIX DM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
13:42 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (20/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
16/09/19 15:24 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (19/2019) Raport roczny za 2018 rok
02/09/19 15:56 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (18/2019) Informacja dotycząca raportu rocznego
14/08/19 16:11 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
29/07/19 16:23 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (16/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej