info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 11:35
kontakt
EFIX

Komunikaty

14/08/19 16:11 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
29/07/19 16:23 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (16/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16:22 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
17/07/19 16:55 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (14/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/07/19 14:23 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (13/2019) zmiana adresu Spółki
12/07/19 11:00 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
08/07/19 15:28 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (11/2019) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki
05/07/19 12:00 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (10/2019) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej
26/06/19 13:38 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
24/06/19 12:41 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę EFIX DOM MAKLERSKI S.A
04/06/19 09:13 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (8/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta przez Organizatora ASO
31/05/19 14:50 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
28/05/19 15:29 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (6/2019) Rezygnacja Prokurenta Spółki
14/05/19 14:33 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
04/04/19 15:50 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (4/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz 2019