info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:54
kontakt
EFIX

Komunikaty

15/10/19 17:53 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (22/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:10 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (21/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października 2019 roku
18/09/19 19:38 brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A
13:53 EFIX DM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
13:42 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (20/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
16/09/19 15:24 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (19/2019) Raport roczny za 2018 rok
02/09/19 15:56 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (18/2019) Informacja dotycząca raportu rocznego
14/08/19 16:11 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
29/07/19 16:23 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (16/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16:22 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
17/07/19 16:55 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (14/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/07/19 14:23 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (13/2019) zmiana adresu Spółki
12/07/19 11:00 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
08/07/19 15:28 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (11/2019) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki
05/07/19 12:00 brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (10/2019) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej