info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 07:53
kontakt
EFIX

Komunikaty

27/03/20 19:49 EFIX DM: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r.
19:37  brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r.
18:16 EFIX DM: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie.
17:32 EFIX DM: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/03/20 17:10 EFIX DM: Uzupełnienie raportu RB-W_ASO 1/2020 z dnia 20-03-2020
17:02 EFIX DM: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie.
16:04 EFIX DM: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie.
14:22 EFIX DM: Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
11:27 EFIX DM: Uzupełnienie raportu RB-W_ASO 2/2020 z dnia 20-03-2020
20/03/20 19:43 EFIX DM: Zawiadomienie o transakcjach Pana Tomasza Koreckiego
18:40 EFIX DM: Zbycie udziałów w spółce zależnej
18:19 EFIX DM: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
17:22  brak uprawnień Eques Investment TFI wzywa do sprzedaży 90,5 tys. akcji Efix DM
17:19  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji EFIX DOM MAKLERSKI SA
16:57  brak uprawnień EFIX DOM MAKLERSKI SA (5/2020) Rezygnacja Prezesa i Członka Zarządu