info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:36
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

30/07/21 11:16  brak uprawnień GLOBAL COSMED SA (1/2021) Global Cosmed Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 22:24 GLOBAL COSMED S.A.: uzyskanie certyfikatów Ecocert Cosmos Natural dla procesów produkcji, przetwarzania i dystrybucji kosmetyków pod marką BIOPHEN Mineral przez zakład produkcyjny Emitenta i jego spółkę zależną
23/06/21 16:16 GLOBAL COSMED S.A.: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.
16:07 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2020
16:00  brak uprawnień Global Cosmed wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za '20
15:56 GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 roku.
15:47 GLOBAL COSMED S.A.: Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia
08/06/21 17:06 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze
17:02 GLOBAL COSMED S.A.: Postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko Akcjonariuszom Emitenta w sprawie o zapłatę z tytułu przymusowego wykupu akcji
27/05/21 21:12 GLOBAL COSMED S.A.: Zawarcie znaczących umów
24/05/21 14:19 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17/05/21 08:51 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 19:29 GLOBAL COSMED S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2020 rok
21/04/21 17:47  brak uprawnień Global Cosmed chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję za '20
17:27 GLOBAL COSMED S.A.: Rekomendacja Zarządu Global Cosmed S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok