info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 20:03
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

06/02/20 17:18  brak uprawnień Global Cosmed podniósł prognozy wyników za 2019 rok
17:01 GLOBAL COSMED S.A.: Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2019
28/01/20 16:32 GLOBAL COSMED S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
07/01/20 14:04 GLOBAL COSMED S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
19/11/19 18:00 GLOBAL COSMED S.A.: Wypowiedzenie umowy przez animatora emitenta
18/11/19 17:03 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:54 GLOBAL COSMED S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
16/09/19 17:05 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/19 17:22 GLOBAL COSMED S.A.: Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.
19/08/19 22:37 GLOBAL COSMED S.A.: Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.
15/07/19 16:52 GLOBAL COSMED S.A.: Doręczanie pozwu o zapłatę z tytułu przymusowego wykupu akcji
25/06/19 17:09 GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku.
17:01 GLOBAL COSMED S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 roku.
29/05/19 13:55 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20/05/19 00:04 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego