info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 13:14
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

03/08/20 13:05 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23/07/20 18:40 GLOBAL COSMED S.A.: Podpisanie "Potwierdzenia warunków zakupu maszyn i urządzeń" z Beromin GmbH
27/06/20 17:10 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
28/05/20 13:55 GLOBAL COSMED S.A.: Zawarcie znaczących umów
07/05/20 08:28 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/20 21:16 GLOBAL COSMED S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
01/04/20 17:14 GLOBAL COSMED S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
23/03/20 17:11 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:08 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz raportu rocznego
17/03/20 15:47 GLOBAL COSMED S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019
16/03/20 17:17 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku
27/02/20 17:44  brak uprawnień Global Cosmed prognozuje wzrost EBITDA do 22 mln zł w 2020 roku
17:31 GLOBAL COSMED S.A.: Prognoza wyników finansowych na 2020 rok
06/02/20 17:18  brak uprawnień Global Cosmed podniósł prognozy wyników za 2019 rok
17:01 GLOBAL COSMED S.A.: Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2019