info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:10
kontakt
PYLON

Komunikaty

27/10/20 12:08 PYLON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10:14  brak uprawnień PYLON SA (19/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/10/20 12:31  brak uprawnień PYLON SA (18/2020) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
03/10/20 16:24  brak uprawnień PYLON SA (17/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16:21 PYLON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16:17 PYLON S.A.: PYLON S.A
16:13 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta
18/09/20 16:47 PYLON S.A.: Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta
16:42 PYLON S.A.: Zmiana stanu posiadania
16:31 PYLON S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta
11:24  brak uprawnień PYLON SA (16/2020) Pylon S.A. - zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A.
06/09/20 19:41  brak uprawnień PYLON SA (15/2020) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Tonemine sp. z o.o.
14/08/20 15:37  brak uprawnień PYLON SA (14/2020) Pylon S.A. - raport za II kwartał 2020
29/07/20 17:00 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 lipca 2020
16:54  brak uprawnień PYLON SA (13/2020) PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.