info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 00:45
kontakt
PYLON

Komunikaty

26/05/20 19:37 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 maja 2020
19:29  brak uprawnień PYLON SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.
15/05/20 18:45  brak uprawnień PYLON SA (6/2020) Pylon S.A. - raport za I kwartał 2020
29/04/20 15:22 PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020
28/04/20 12:45  brak uprawnień PYLON SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.
18/03/20 11:54 PYLON S.A.: Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
17/03/20 10:21 PYLON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
09:54 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
16/03/20 16:17 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
13/03/20 17:45 PYLON S.A.: Wyjaśnienia dotyczące Tonemine sp. z o.o.
17:40 PYLON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.
17:38  brak uprawnień PYLON SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.
17:22 PYLON S.A.: Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o.
17:18  brak uprawnień PYLON SA (3/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/20 00:12  brak uprawnień PYLON SA (2/2020) Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2019