info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 07:13
kontakt
PYLON

Komunikaty

02/08/21 10:33  brak uprawnień PYLON SA (13/2021) Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego
10:29  brak uprawnień PYLON SA (12/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii J
09/07/21 17:14 PYLON S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
06/07/21 14:36  brak uprawnień PYLON SA (11/2021) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku numer 3 Alternatywnego Systemu Obrotowego
05/07/21 14:20  brak uprawnień PYLON SA (10/2021) Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spółki Pylon Spółka Akcyjna
29/06/21 13:44 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:26 PYLON S.A.: PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:25  brak uprawnień PYLON SA (9/2021) PYLON: PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.
25/06/21 10:08  brak uprawnień PYLON SA (8/2021) Stanowiski Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wskazanych w sprawozdaniu z opinii Biegłego Rewidenta
02/06/21 11:54  brak uprawnień PYLON SA (7/2021) Pylon S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:48 PYLON S.A.: Pylon S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/21 15:23 PYLON S.A.: Pylon S.A. - opis Spółki na podstawie Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego
00:04  brak uprawnień PYLON SA (6/2021) Pylon S.A. - raport roczny
24/05/21 15:09  brak uprawnień PYLON SA (5/2021) Pylon S.A. - korekta raportu za okres I kwartału 2021
14/05/21 22:27  brak uprawnień PYLON SA (4/2021) Pylon S.A. - raport za I kwartał 2021