info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:44
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

26/01/21 10:30  brak uprawnień OPTIGIS SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 17:48 OPTIGIS S.A.: Podpisanie umów z Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k.
20/11/20 14:23 OPTIGIS S.A.: Realizacja układu restrukturyzacyjnego
13/11/20 16:21  brak uprawnień OPTIGIS SA (12/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
09/11/20 15:36  brak uprawnień OPTIGIS SA (11/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
21/10/20 22:52 OPTIGIS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 05.10.2020 r.
05/10/20 08:46 IMAGIS S.A.: Podpisanie umowy przez Spółkę zależną
28/09/20 14:05  brak uprawnień IMAGIS SA (10/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
18/08/20 20:06 IMAGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
19:59  brak uprawnień IMAGIS SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.08.2020 r.
14/08/20 10:56  brak uprawnień IMAGIS SA (8/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
21/07/20 19:56 IMAGIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:40  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/07/20 20:36 IMAGIS S.A.: Podpisanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości gruntowych
30/06/20 15:30 IMAGIS S.A.: Oddalenie apelacji w sprawie o zapłatę