info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:35
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

24/09/19 10:31 IMAGIS S.A.: Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
10/09/19 14:15  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki
14/08/19 18:14  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
02/08/19 20:40 IMAGIS S.A.: Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
05/07/19 16:58  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Odwołanie Wiceprezesa i powołanie Prezesa Zarządu
05/06/19 15:35  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.06.2019 r.
15:29 IMAGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
03/06/19 16:07  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
15/05/19 15:35  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
09/05/19 14:59 IMAGIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:47  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/05/19 15:54 IMAGIS S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem w sprawie spłaty kredytu
26/04/19 20:26 IMAGIS S.A.: Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem
22/03/19 10:54  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Errata do Raportu rocznego jednostkowego za 2018 r.
20/03/19 21:02  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2019) Raport roczny skonsolidowany za 2018 r.