info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:27
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

21/10/20 22:52 OPTIGIS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 05.10.2020 r.
05/10/20 08:46 IMAGIS S.A.: Podpisanie umowy przez Spółkę zależną
28/09/20 14:05  brak uprawnień IMAGIS SA (10/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
18/08/20 20:06 IMAGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
19:59  brak uprawnień IMAGIS SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.08.2020 r.
14/08/20 10:56  brak uprawnień IMAGIS SA (8/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
21/07/20 19:56 IMAGIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:40  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/07/20 20:36 IMAGIS S.A.: Podpisanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości gruntowych
30/06/20 15:30 IMAGIS S.A.: Oddalenie apelacji w sprawie o zapłatę
15/05/20 11:03  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
27/03/20 14:37  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Raport roczny skonsolidowany za 2019 r.
14:29  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Raport roczny jednostkowy za 2019 r.
18/03/20 12:00  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 r.
14/02/20 11:29  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.