info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 04:10
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

14/02/20 11:29  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
04/02/20 12:20 IMAGIS S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
30/01/20 12:43  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 20:58 IMAGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19:02 IMAGIS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
12/12/19 14:13  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
02/12/19 14:16  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020
28/11/19 15:07  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
14:57 IMAGIS S.A.: Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności
14:51 IMAGIS S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego
18/11/19 12:10 IMAGIS S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emapa S.A.
14/11/19 10:57  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
24/09/19 10:31 IMAGIS S.A.: Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
10/09/19 14:15  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki
14/08/19 18:14  brak uprawnień IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.