info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 10:13
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

18/02/20 16:58 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/01/20 10:51 BALTIC BRIDGE: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
13/12/19 12:02 BALTIC BRIDGE: Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
02/12/19 12:03 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Zarządu Spółki
12:00 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
29/11/19 16:03 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
16:00 BALTIC BRIDGE: Odwołanie Członka Zarządu Spółki
28/11/19 17:20 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
30/09/19 18:28 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu półrocznego
06/09/19 13:50 BALTIC BRIDGE: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
13:46 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki
13:41 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 17/2019 dotyczącego powołania osób nadzorujących - Członków Rady Nadzorczej Spółki
05/09/19 13:57 BALTIC BRIDGE: Powołanie osób nadzorujących - Członków Rady Nadzorczej Spółki
13:49 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą BALTIC BRIDGE S.A., które odbyło się w dniu 5 września 2019 roku.
13:45 BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 5 września 2019 roku