info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 11:49
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

31/05/21 18:33 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020
28/05/21 17:41 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
25/05/21 12:57  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BALTIC BRIDGE SA
21/05/21 22:04 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
05/05/21 13:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BALTIC BRIDGE S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
30/04/21 17:49 BALTIC BRIDGE: Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
31/03/21 20:46 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku
20:43 BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
04/03/21 18:49 BALTIC BRIDGE: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
02/03/21 11:33 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 roku
29/01/21 17:34 BALTIC BRIDGE: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
27/11/20 17:40 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
02/10/20 12:55 BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 2 października 2020 r.
12:47 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 2 października 2020 roku