info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 18:37
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

27/11/20 17:40 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
02/10/20 12:55 BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 2 października 2020 r.
12:47 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 2 października 2020 roku
30/09/20 21:21 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu półrocznego
17/09/20 13:51 BALTIC BRIDGE: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. zwołanego na dzień 2 października 2020 roku
16/09/20 17:13 BALTIC BRIDGE: Wykonanie pozostałej części ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
10/09/20 10:53 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2020
04/09/20 10:55 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 października 2020 roku
27/08/20 14:30 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A.
29/07/20 17:21 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
30/06/20 20:10 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
16/06/20 15:51 BALTIC BRIDGE: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Green S.A.
21/05/20 14:06 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
14/04/20 13:26 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
18/02/20 16:58 BALTIC BRIDGE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki