info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:12
kontakt
ECA

Komunikaty

12/02/21 17:27 brak uprawnień UHY ECA SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
12/01/21 16:42 brak uprawnień UHY ECA SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021
16:33 brak uprawnień UHY ECA SA (1/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
13/11/20 15:58 brak uprawnień UHY ECA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
15:51 brak uprawnień XPLUS SA (22/2020) Raport za III kwartał 2020
01/09/20 10:00 UHY ECA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA
31/08/20 16:46 brak uprawnień UHY ECA wypłaci 4 gr dywidendy na akcję za '19
16:17 brak uprawnień UHY ECA SA (11/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy
16:14 brak uprawnień UHY ECA SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2020 r.
12/08/20 16:49 brak uprawnień UHY ECA SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
04/08/20 11:24 UHY ECA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.
11:12 brak uprawnień UHY ECA SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.
30/06/20 15:49 brak uprawnień UHY ECA SA (7/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
15:45 brak uprawnień UHY ECA SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
20/05/20 14:04 brak uprawnień UHY ECA SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok