info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:20
kontakt
ECA

Komunikaty

11/06/21 15:13 UHY ECA: Korekta załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 UHY ECA S.A.
15:05 brak uprawnień UHY ECA SA (12/2021) Korekta załącznika do raportu bieżącego EBI nr 11/2021 UHY ECA S.A.
08/06/21 17:59 UHY ECA: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:54 brak uprawnień UHY ECA SA (11/2021) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/06/21 22:58 UHY ECA: Powzięcie wiedzy o zawarciu przez znaczących akcjonariuszy umowy inwestycyjnej
02/06/21 17:36 brak uprawnień UHY ECA SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2021 r.
17:31 UHY ECA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2021 r.
31/05/21 21:02 brak uprawnień UHY ECA SA (9/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
20:52 brak uprawnień UHY ECA SA (8/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
25/05/21 18:29 brak uprawnień UHY ECA SA (7/2021) Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych
21/05/21 16:55 brak uprawnień UHY ECA SA (6/2021) Wypowiedzenie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych
20/05/21 13:10 brak uprawnień UHY ECA SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
11/05/21 15:08 brak uprawnień UHY ECA SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
12/02/21 17:27 brak uprawnień UHY ECA SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
12/01/21 16:42 brak uprawnień UHY ECA SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021