info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:42
kontakt
CUBEITG

Komunikaty

15/01/20 11:56 CUBE.ITG S.A.: Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny spółki zależnej Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji.
23/12/19 19:40  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CUBE.ITG S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
12/12/19 15:41 CUBE.ITG S.A.: Przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki zależnej Emitenta
24/10/19 15:02 CUBE.ITG S.A.: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta (24.10.2019r)
30/09/19 12:24 CUBE.ITG S.A.: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta
27/09/19 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CUBE.ITG S.A.
30/07/19 16:21 CUBE.ITG S.A.: Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki
05/07/19 15:43 CUBE.ITG S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2019
28/06/19 19:32  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CUBE.ITG SA
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
19:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CUBE.ITG SA
18:28 CUBE.ITG S.A.: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta
18:10 CUBE.ITG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2019 r.
18:02 CUBE.ITG S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r