info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:19
kontakt
RAWLPLUG

Komunikaty

29/07/20 14:46 RAWLPLUG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
14:43 RAWLPLUG: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
24/07/20 17:22  brak uprawnień Rawlplug kupił 1,5 mln akcji własnych
17:14 RAWLPLUG: Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.
22/07/20 17:55  brak uprawnień Rawlplug zmienia rekomedację ws. dywidendy, proponuje zysk przeznaczyć m.in. na kapitał zapasowy
17:28 RAWLPLUG: Propozycji Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych - zmiana rekomendacji Zarządu
17/07/20 18:25  brak uprawnień Rawlplug podwyższa cenę zakupu akcji spółki do 8,3 zł za papier
18:17 RAWLPLUG: Zmiana warunków dotyczących ceny akcji w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.
09/07/20 18:02  brak uprawnień Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki RAWLPLUG SA
17:55  brak uprawnień Rawlplug zaprosił do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki
17:45 RAWLPLUG: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.
07/07/20 18:09  brak uprawnień Rawlplug zawiesza skup akcji własnych
17:49 RAWLPLUG: Zawieszenie programu skupu akcji własnych oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
29/06/20 15:42 RAWLPLUG: Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
18/06/20 17:57 RAWLPLUG: Rozpoczęcie skupu akcji własnych