info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:43
kontakt
RAWLPLUG

Komunikaty

02/04/21 09:39 RAWLPLUG: Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Australia Pty Ltd w Australii
26/03/21 07:00 RAWLPLUG: RAWLPLUG
06:58 RAWLPLUG: RAWLPLUG
26/01/21 17:20 RAWLPLUG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 15:35 RAWLPLUG: Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
13/11/20 07:58 RAWLPLUG: RAWLPLUG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 14:49 RAWLPLUG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Rawlplug S.A. w dniu 30.10.2020 r.
14:42 RAWLPLUG: Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.
16/10/20 09:39 RAWLPLUG: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
09/10/20 16:48 RAWLPLUG: Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Vietnam Company Limited na terenie Wietnamu
28/09/20 10:22 RAWLPLUG: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.
10:13 RAWLPLUG: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 30 października 2020 r. wraz z projektami uchwał
17/09/20 08:45 RAWLPLUG: Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Polska sp. z o.o.
09/09/20 09:15 RAWLPLUG: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/09/20 14:58 RAWLPLUG: Zawiadomienia o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki