info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 17:15
kontakt
INVFMAN

Komunikaty

01/04/20 10:16  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2020 roku
20/03/20 22:29  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2020) Raport roczny IFM Global Funds SA za 2019 r.
04/03/20 14:23 IFM Global Funds S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2020 roku
13:59  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2020 roku
11:47 IFM Global Funds S.A.: Zmiana przedmiotu działalności
30/01/20 12:36  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (4/2020) Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej
08:48  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 22:50  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (2/2020) Zwrot część pożyczki od spółki Foto Volt Eko
14/01/20 12:00  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (1/2020) Nabycie praw i obowiązków w Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom.
08/11/19 12:53  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
07/11/19 09:17  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (10/2019) Podpisanie umowy z firmą audytorską
19/08/19 16:42 IFM Global Funds S.A.: Udzielenie pożyczki spółce Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
09/08/19 11:16  brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
01/08/19 15:42 IFM Global Funds S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Foto Volt Eko sp. z o.o. sp.k.
03/07/19 09:31 IFM Global Funds S.A.: Przystąpienie jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa