info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 02:17
kontakt
ACREBIT

Komunikaty

23/10/20 13:26 ACREBIT S.A.: Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny
19/10/20 08:04 ACREBIT S.A.: Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez Politechnikę Częstochowską
14/10/20 22:22  brak uprawnień ACREBIT SA (19/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
08/10/20 11:12 ACREBIT S.A.: Publikacja planu połączenia z Yoshi S.A.
01/10/20 12:10 ACREBIT S.A.: Zbycie przedsiębiorstwa Emitenta
24/09/20 07:12  brak uprawnień ACREBIT SA (18/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
10/09/20 17:29 ACREBIT S.A.: Nabycie akcji Yoshi S.A.
21/08/20 13:40 ACREBIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/08/20 08:13  brak uprawnień ACREBIT SA (17/2020) Raport okresowy za okres II kwartał 2020
10/08/20 22:07 ACREBIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 10.08.2020 r.
21:54  brak uprawnień ACREBIT SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.08.2020 roku
01/08/20 18:55 ACREBIT S.A.: Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E
31/07/20 08:51 ACREBIT S.A.: Wyjaśnienia dotyczące nowej, planowanej działalności Emitenta
08:40 ACREBIT S.A.: Opinia biegłego rewidenta na temat prawidłowości wyceny Yoshi S.A.
27/07/20 22:41 ACREBIT S.A.: Informacje na temat nowej, planowanej działalności Emitenta. Wycena Yoshi S.A