info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:38
kontakt
ACREBIT

Komunikaty

01/08/20 18:55 ACREBIT S.A.: Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E
31/07/20 08:51 ACREBIT S.A.: Wyjaśnienia dotyczące nowej, planowanej działalności Emitenta
08:40 ACREBIT S.A.: Opinia biegłego rewidenta na temat prawidłowości wyceny Yoshi S.A.
27/07/20 22:41 ACREBIT S.A.: Informacje na temat nowej, planowanej działalności Emitenta. Wycena Yoshi S.A
11/07/20 21:45 ACREBIT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.08.2020 roku
21:38  brak uprawnień ACREBIT SA (15/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.08.2020 roku
07/07/20 16:50 ACREBIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 roku
03/07/20 20:35  brak uprawnień ACREBIT SA (14/2020) Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 13/2020 (Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 2 lipca 2020 roku)
11:08  brak uprawnień ACREBIT SA (13/2020) Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 2 lipca 2020 roku
26/06/20 08:25 ACREBIT S.A.: Dodatkowe informacje o planowanej zmianie przedmiotu działalności Emitenta oraz o planowanym zbyciu i nabyciu istotnych aktywów
16/06/20 21:31 ACREBIT S.A.: Planowana zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Rozpoczęcie negocjacji dot. nabycia nowych aktywów
05/06/20 21:27 ACREBIT S.A.: Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 2 lipca 2020 roku
21:14  brak uprawnień ACREBIT SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 2 lipca 2020 roku
29/05/20 19:56 ACREBIT S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
19:50  brak uprawnień ACREBIT SA (11/2020) Raport roczny za rok 2019