info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 16:26
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

27/01/20 16:02 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
29/11/19 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/19 13:47  brak uprawnień Tarczyński nie zainwestuje w ZM Henryk Kania
13:35 TARCZYŃSKI S.A.: Warunkowa oferta nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zakończenie procesu.
27/09/19 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/19 12:21  brak uprawnień ZM Henryk Kania złożyły wniosek o umorzenie postępowania restruktur. po wyborze oferty dzierżawy
09/09/19 19:16  brak uprawnień Sąd uchylił zarząd ZM Henryk Kania i ustanowił zarządcę nad majątkiem spółki
05/09/19 21:38  brak uprawnień RW ZM Henryk Kania za zawarciem z Cedrobem umowy przerobowej i dzierżawy
28/08/19 19:13  brak uprawnień RW ZM Henryk Kania zdecydowała o przedłużeniu terminu złożenia planu restrukturyzacyjnego do 13 IX
22/08/19 21:54  brak uprawnień ZM Kania wnioskuje do KNF o postępowanie przeciwko Tarczyńskiemu, podejrzewa manipulację
12:02  brak uprawnień Tarczyński wstępnie zainteresowany przejęciem majątku ZM Henryk Kania
11:55 TARCZYŃSKI S.A.: Złożenie warunkowej oferty nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
24/07/19 16:52 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.
16:39 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.
18/07/19 17:00  brak uprawnień OFE PZU cofa pozew i zrzeka się roszczeń w stosunku do spółki Tarczyński