info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:29
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

05/01/21 18:08 TARCZYŃSKI S.A.: Nabycie udziałów w spółce z siedzibą w Niemczech
22/12/20 17:50 TARCZYŃSKI S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17/12/20 16:07 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku
16:02 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
07/12/20 18:38 TARCZYŃSKI S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
27/11/20 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:14 TARCZYŃSKI S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/11/20 17:00 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
29/10/20 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 16:01 TARCZYŃSKI S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
30/09/20 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:53 TARCZYŃSKI S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/08/20 09:45 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
24/08/20 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej.
17:03 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.