info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:14
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

30/07/21 09:33  brak uprawnień TARCZYŃSKI SA (1/2021) Tarczyński Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/05/21 17:05 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:43 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku
15:37 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku.
15:16  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję
15:09 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
24/05/21 18:30 TARCZYŃSKI S.A.: Uzupełnienie prawidłowego załącznika - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020
17:37 TARCZYŃSKI S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku
17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
05/05/21 16:47 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
30/04/21 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
17:06 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
21/04/21 17:29  brak uprawnień Tarczyński chce wypłacić 1,5 zł dywidendy na akcję
17:07 TARCZYŃSKI S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok
08/03/21 15:50 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku