info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:58
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

08/03/21 15:50 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku
15:43 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 08 marca 2021 roku.
10/02/21 16:53 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
26/01/21 07:30 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
22/01/21 14:33 TARCZYŃSKI S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/01/21 18:08 TARCZYŃSKI S.A.: Nabycie udziałów w spółce z siedzibą w Niemczech
22/12/20 17:50 TARCZYŃSKI S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17/12/20 16:07 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku
16:02 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
07/12/20 18:38 TARCZYŃSKI S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
27/11/20 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:14 TARCZYŃSKI S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/11/20 17:00 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
29/10/20 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 16:01 TARCZYŃSKI S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR