info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 04:37
kontakt
CAPITALP

Komunikaty

05/10/20 17:26 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
08/09/20 08:58 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/20 14:38 CAPITAL: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
12/08/20 14:09 CAPITAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
14:07 CAPITAL: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
28/07/20 15:12 CAPITAL: Znaczne pakiety akcji
23/07/20 08:03 CAPITAL: Informacja o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku wraz z projektem uchwały na żądanie Akcjonariusza
14/07/20 12:29 CAPITAL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
06/07/20 09:23 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
29/06/20 13:46 CAPITAL: Warunkowa umowa sprzedaży wszystkich akcji spółki zależnej
29/04/20 14:58 CAPITAL: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji TFI Capital Partners SA
28/04/20 08:58 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/04/20 17:15 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
19/03/20 16:57 CAPITAL: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej Capital Partners
06/02/20 16:20 CAPITAL: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji TFI Capital Partners SA