info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 20:21
kontakt
CAPITALP

Komunikaty

09/04/21 09:49 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
30/03/21 15:44 CAPITAL: Wniesienie skargi kasacyjnej
17/02/21 13:16 CAPITAL: Sprzedaż wszystkich akcji TFI Capital Partners S.A.
15/02/21 18:05 CAPITAL: Spełnienie się warunku sprzedaży akcji TFI Capital Partners S.A.
21/01/21 10:20 CAPITAL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
08/01/21 20:44 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
26/11/20 14:12 CAPITAL: Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę
28/10/20 14:32 CAPITAL: Zamknięcie rozprawy i odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie przeciwko SGB-Bank S.A. i Polnord S.A.
27/10/20 08:35 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/20 17:26 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
08/09/20 08:58 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/20 14:38 CAPITAL: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
12/08/20 14:09 CAPITAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
14:07 CAPITAL: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 12 sierpnia 2020 r.
28/07/20 15:12 CAPITAL: Znaczne pakiety akcji