info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 16:07
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

14/01/21 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (2/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku
05/01/21 16:34  brak uprawnień NOVAVIS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 13:40  brak uprawnień NOVAVIS SA (24/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku
NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku
11/12/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (23/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku
25/11/20 11:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
20/11/20 14:45 NOVAVIS S.A.: Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi
10:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (21/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.
13/11/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (20/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
06/11/20  brak uprawnień NOVAVIS SA (19/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 roku
30/10/20 10:30 NOVAVIS S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.
29/10/20 17:05 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.
20/10/20 14:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
14/10/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (18/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 roku