info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 23:28
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

08/11/19 17:00 brak uprawnień NOVAVIS SA (19/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r.
28/10/19 14:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
14/10/19 17:00 brak uprawnień NOVAVIS SA (18/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r.
13/09/19 brak uprawnień NOVAVIS SA (17/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2019 r.
11/09/19 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
14/08/19 brak uprawnień NOVAVIS SA (16/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
09/08/19 brak uprawnień NOVAVIS SA (15/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2019 r.
12/07/19 brak uprawnień NOVAVIS SA (14/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2019 r.
27/06/19 12:13 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
12:07 brak uprawnień NOVAVIS SA (13/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
14/06/19 17:01 brak uprawnień NOVAVIS SA (12/2019) Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2019 r.
31/05/19 17:04 brak uprawnień NOVAVIS SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
17:03 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
17:00 brak uprawnień NOVAVIS SA (10/2019) Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2018
28/05/19 15:06 brak uprawnień NOVAVIS SA (9/2019) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem