info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:35
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

14/07/21 17:00 brak uprawnień VOOLT SA (18/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za czerwiec 2021 roku
29/06/21 14:47 brak uprawnień VOOLT SA (17/2021) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
14:11 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
14:00 brak uprawnień VOOLT SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
11/06/21 17:00 brak uprawnień VOOLT SA (15/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za maj 2021 roku
10/06/21 NOVAVIS S.A.: Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
08/06/21 NOVAVIS S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
31/05/21 15:04 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
15:00 brak uprawnień VOOLT SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
14:30 brak uprawnień VOOLT SA (13/2021) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
27/05/21 17:25 brak uprawnień NOVAVIS SA (12/2021) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Emitenta
14/05/21 17:00 brak uprawnień NOVAVIS SA (11/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
07/05/21 17:01 brak uprawnień NOVAVIS SA (10/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2021 roku
30/04/21 17:05 brak uprawnień NOVAVIS SA (9/2021) Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020
27/04/21 17:15 brak uprawnień NOVAVIS SA (8/2021) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego