info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 13:16
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

14/04/21 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (7/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku
09/04/21 11:26  brak uprawnień NOVAVIS SA (6/2021) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
12/03/21 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (5/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku
05/03/21 16:37 NOVAVIS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis
18/02/21 16:01 NOVAVIS S.A.: Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku
14:23 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis
12/02/21 17:15  brak uprawnień NOVAVIS SA (4/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
05/02/21 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (3/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 roku
28/01/21 10:00 NOVAVIS S.A.: Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela
14/01/21 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (2/2021) Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku
05/01/21 16:34  brak uprawnień NOVAVIS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 13:40  brak uprawnień NOVAVIS SA (24/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku
NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku
11/12/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (23/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku
25/11/20 11:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał