info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:20
kontakt
STANDREW

Komunikaty

24/06/21 16:40  brak uprawnień STANDREW SA (7/2021) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
16:25 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
28/05/21 12:52  brak uprawnień STANDREW SA (6/2021) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku
12:22 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku
11:49  brak uprawnień STANDREW SA (5/2021) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020 r.
14/05/21 14:18  brak uprawnień STANDREW SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
15/02/21 14:56  brak uprawnień STANDREW SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
20/01/21 18:44  brak uprawnień WZ Celon Pharma zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego
18:38  brak uprawnień GPW Benchmark: z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki STANDREW (ISIN PLSTNDR00019).
18/01/21 13:51 STANDREW S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
10:27  brak uprawnień UOKiK nałożył 4 mln zł kary na Profi Credit Polska
14/01/21 14:23  brak uprawnień STANDREW SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
02/12/20 12:00  brak uprawnień STANDREW SA (16/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 ? 2022
01/12/20 13:02 STANDREW S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
17/11/20 13:27 STANDREW S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych