info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 16:23
kontakt
STANDREW

Komunikaty

14/01/21 14:23  brak uprawnień STANDREW SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
02/12/20 12:00  brak uprawnień STANDREW SA (16/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 ? 2022
01/12/20 13:02 STANDREW S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
17/11/20 13:27 STANDREW S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
13/11/20 17:22  brak uprawnień STANDREW SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
02/11/20 11:33 STANDREW S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
16/10/20 14:09 STANDREW S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
29/09/20 15:25 STANDREW S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
31/08/20 16:07 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
15:41  brak uprawnień STANDREW SA (14/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki STANDREW S.A.
15:34  brak uprawnień STANDREW SA (13/2020) Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
14/08/20  brak uprawnień STANDREW SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
04/08/20 16:00  brak uprawnień STANDREW SA (11/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
15:51 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
03/08/20 15:10  brak uprawnień STANDREW SA (10/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA