info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.14, godz. 02:44
kontakt
STANDREW

Komunikaty

04/08/20 16:00  brak uprawnień STANDREW SA (11/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
15:51 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
03/08/20 15:10  brak uprawnień STANDREW SA (10/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
14/07/20 16:46 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r
16:28  brak uprawnień STANDREW SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r.
16/06/20 15:13  brak uprawnień STANDREW SA (8/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
14:53 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
05/06/20 15:21  brak uprawnień STANDREW SA (7/2020) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019
29/05/20 15:59  brak uprawnień STANDREW SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r
28/05/20 09:28 STANDREW S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z wpływem koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową spółki
27/05/20 15:36  brak uprawnień STANDREW SA (5/2020) Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19
14:39  brak uprawnień STANDREW SA (4/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
13/05/20 16:01  brak uprawnień STANDREW SA (3/2020) Nowy termin przekazania raportu okresowego za I kwartał 2020 roku w związku z epidemią koronawirusa COVID-19
04/05/20 08:43 STANDREW S.A.: Informacja o istotnym spadku przychodów Emitenta za I kwartał 2020 r. oraz miesiąc kwiecień 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.
14/02/20 22:37  brak uprawnień STANDREW SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.