info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:41
kontakt
STANDREW

Komunikaty

16/10/20 14:09 STANDREW S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
29/09/20 15:25 STANDREW S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
31/08/20 16:07 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spólki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
15:41  brak uprawnień STANDREW SA (14/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki STANDREW S.A.
15:34  brak uprawnień STANDREW SA (13/2020) Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
14/08/20  brak uprawnień STANDREW SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
04/08/20 16:00  brak uprawnień STANDREW SA (11/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
15:51 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
03/08/20 15:10  brak uprawnień STANDREW SA (10/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
14/07/20 16:46 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r
16:28  brak uprawnień STANDREW SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 14 lipca 2020 r.
16/06/20 15:13  brak uprawnień STANDREW SA (8/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
14:53 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2020 roku
05/06/20 15:21  brak uprawnień STANDREW SA (7/2020) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019
29/05/20 15:59  brak uprawnień STANDREW SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r