info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:15
kontakt
FASING

Komunikaty

23/07/21 08:37  brak uprawnień FASING SA (1/2021) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12/07/21 13:19 FASING: Informacja Zarządu
02/07/21 18:53  brak uprawnień GPW: Komunikat - FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A
28/06/21 14:10 FASING: Całościowy przedterminowy wykup obligacji serii A
23/06/21 08:42  brak uprawnień Fasing widzi oznaki ożywienia za granicą; ma pomysły na dywersyfikację działalności (wywiad)
22/06/21 14:58 FASING: Umowy kredytowe
14/06/21 14:01 FASING: Zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A.
11/06/21 19:16  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.
01/06/21 18:57 FASING: Powołanie Komitetu Audytu
18:56 FASING: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
18:55 FASING: Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:54 FASING: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 01 czerwca 2021 roku
28/05/21 14:25 FASING: Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.
27/05/21 17:48 FASING: FASING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:28 FASING: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A