info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 14:10
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

07/04/21 16:44  brak uprawnień FORBUILD SA (4/2021) Informacja o postanowieniu Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2020 roku
09/03/21 16:51 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. wyroku w sprawie o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej
15/02/21 09:59  brak uprawnień FORBUILD SA (3/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
02/02/21 13:51  brak uprawnień FORBUILD SA (2/2021) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z dnia 15 lipca 2020 r oraz o ustalenie istnienia uchwały z ZWZ
28/01/21 17:53  brak uprawnień FORBUILD SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021
18/01/21 15:13 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę
18/12/20 15:21  brak uprawnień FORBUILD SA (23/2020) Informacja nt. wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
16/11/20 09:50  brak uprawnień FORBUILD SA (22/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
30/10/20 12:56 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacja nt. powództwa o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji
15/10/20 13:14  brak uprawnień FORBUILD SA (21/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13:05 FORBUILD POLSKA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
30/09/20 15:30  brak uprawnień FORBUILD SA (20/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
15:19 FORBUILD POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółe
12/08/20 15:30 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości
06/08/20 09:09  brak uprawnień FORBUILD SA (19/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku