info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 18:45
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

07/05/20 18:55  brak uprawnień FORBUILD SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
18:17  brak uprawnień FORBUILD SA (8/2020) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2020 roku
06/05/20 16:32 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. udzielenia zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/03/20 11:08 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ FORBUILD S.A. w dniu 9 marca 2020 roku
09/03/20 19:04  brak uprawnień FORBUILD SA (7/2020) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 marca 2020 roku
19:00  brak uprawnień Forbuild wypłaci 0,28 zł dywidendy na akcję
18:45 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego
17:06  brak uprawnień FORBUILD SA (6/2020) Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku
03/03/20 16:28 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR
21/02/20 16:56 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR
17/02/20 13:08  brak uprawnień FORBUILD SA (5/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r.
14/02/20 09:57  brak uprawnień FORBUILD SA (4/2020) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/02/20 12:02 FORBUILD POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 9 marca 2020 r.
11:46  brak uprawnień FORBUILD SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 9 marca 2020 r.
28/01/20 11:37  brak uprawnień FORBUILD SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020