info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 05:51
kontakt
LOGINTRA

Komunikaty

09/09/20 09:34 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 09 października 2020 roku
31/08/20 12:31 LOGINTRADE S.A.: Plan połączenia spółek Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o.
19/08/20 07:57 LOGINTRADE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Logintrade S.A.
14/08/20 08:30  brak uprawnień LOGINTRADE SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020r.
29/06/20 12:59 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
12:52 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020r.
25/06/20 09:38 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020r.
16/06/20 15:45  brak uprawnień LOGINTRADE SA (7/2020) Skorygowane raporty kwartalne za IV kwartał 2019r. i I kwartał 2020r.
03/06/20 19:56 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2020 roku
19:26  brak uprawnień LOGINTRADE SA (6/2020) Raport Roczny za 2019r.
14/05/20 12:49  brak uprawnień LOGINTRADE SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020r.
30/03/20 13:21  brak uprawnień LOGINTRADE SA (4/2020) Zmiana siedziby Emitenta Logintrade S.A.
14/02/20 07:16  brak uprawnień LOGINTRADE SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019r.
21/01/20 09:33  brak uprawnień LOGINTRADE SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
16/01/20 14:54  brak uprawnień LOGINTRADE SA (1/2020) Skorygowane raporty kwartalne za I, II i III kwartał 2019r.