info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:55
kontakt
TELGAM

Komunikaty

20/09/21 13:24  brak uprawnień TELGAM SA (11/2021) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
09/09/21 13:38 TELGAM S.A.: Przystąpienie do negocjacji w sprawie przejęcie podmiotu zajmującego się eksploatacją i budową sieci światłowodowych
31/08/21 11:41 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/08/21 08:41  brak uprawnień TELGAM SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12/08/21 14:06  brak uprawnień TELGAM SA (9/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
22/06/21 13:35 TELGAM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
13:30  brak uprawnień TELGAM SA (8/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/06/21 10:41 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:16 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21/05/21 19:07 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2021 r.
18:59  brak uprawnień TELGAM SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2021 r.
08:07  brak uprawnień TELGAM SA (6/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
14/05/21 09:49  brak uprawnień TELGAM SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
14/04/21 14:42 TELGAM S.A.: Uruchomienie nowej usługi Secure Mobile
01/04/21 15:04 TELGAM S.A.: Zawarcie porozumienia i umowy z ML System+