info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 16:42
kontakt
TELGAM

Komunikaty

14/11/19 07:58  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
09/10/19 10:07 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/10/19 10:51 TELGAM S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/10/19 12:22 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/08/19 09:07  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
19/06/19 12:48 TELGAM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r.
12:35  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (10/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
12:32  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (9/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
12:28  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (8/2019) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/06/19 11:41  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (7/2019) Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/05/19 08:56 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08:43  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/05/19 13:02  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (5/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
14/05/19 12:02  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
25/03/19 12:47 TELGAM S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach