info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 00:30
kontakt
FEERUM

Komunikaty

06/11/19 15:57 FEERUM S.A.: Otrzymanie wezwania do zapłaty od podwykonawców
05/11/19 13:48 FEERUM S.A.: Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
28/10/19 15:43 FEERUM S.A.: zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
16/10/19 20:02 FEERUM S.A.: Zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
20:00 FEERUM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
19:57 FEERUM S.A.: Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
02/10/19 14:32 FEERUM S.A.: Odwołanie i udzielenie prokury
01/10/19 13:34  brak uprawnień Feerum liczy na kolejne kontrakty na Ukrainie i w Tanzanii
27/09/19 09:26  brak uprawnień Aktualny portfel Feerum wynosi 232 mln zł, potencjalny 189,8 mln zł
26/09/19 22:34 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
16:08 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
23/09/19 15:25 FEERUM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
02/08/19 10:38  brak uprawnień Prezes Feerum nie widzi przeciwskazań do wypłaty dywidendy z zysku 2019 roku (wywiad)
31/07/19 11:32 FEERUM S.A.: Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w aneksie do umowy znaczącej
11:31 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE