info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 10:46
kontakt
FEERUM

Komunikaty

24/03/20 15:39 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
21/02/20 15:59 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
15:55 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
14/02/20 12:49 FEERUM S.A.: Zapłata zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy znaczącej
12/02/20 07:00  brak uprawnień Po wpłacie zaliczki przez Epicentr K portfel zamówień Feerum będzie trochę wyższy niż w '19 (wywiad)
31/01/20 09:41 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
10/01/20 13:48 FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
23/12/19 16:51 FEERUM S.A.: Zawarcie umów ubezpieczenia z KUKE
20/12/19 19:30 FEERUM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
19:27 FEERUM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
19/12/19 13:53 FEERUM S.A.: Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
03/12/19 14:18  brak uprawnień Przychody Feerum przekroczą 200 mln zł w 2019 roku
29/11/19 18:03 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 15:22 FEERUM S.A.: Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącej
21/11/19 16:19 FEERUM S.A.: Zwolnienie zabezpieczeń spłaty kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa Krajowego