info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 10:55
kontakt
SESCOM

Komunikaty

27/03/20 19:10 SESCOM S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
16/03/20 17:53  brak uprawnień Sesocm nie wypłaci dywidendy za 2018/19, chce skupić akcje własne za 600 tys. zł
16:08 SESCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 16.03.2020 r.
16:01 SESCOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.
15/03/20 23:16 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Sescom
02/03/20 17:54 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/02/20 12:34 SESCOM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019
20/02/20 08:07 SESCOM S.A.: Umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
18/02/20 16:35 SESCOM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10/02/20 16:29  brak uprawnień Zarząd Sescomu rekomenduje 0,68 zł dywidendy na akcję
16:15 SESCOM S.A.: Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019
31/01/20 08:37 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz raportu rocznego
08:34 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
28/01/20 17:53 SESCOM S.A.: Uprawomocnienie się wyroku przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
10/12/19 18:48 SESCOM S.A.: Wydanie wyroku przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego