info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:38
kontakt
SESCOM

Komunikaty

02/04/21 16:58 SESCOM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję
01/04/21 15:51 SESCOM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
31/03/21 12:16 SESCOM S.A.: Uchwała ZWZA Sescom S.A. w sprawie dywidendy
30/03/21 16:06  brak uprawnień Sescom wypłaci 0,40 zł dywidendy na akcję
16:00 SESCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 30.03.2021 r.
15:55 SESCOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.
29/03/21 20:18 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
15/03/21 19:36 SESCOM S.A.: Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy inwestycyjnej między Emitentem i pozostałymi wspólnikami DT Sp. z o.o.
04/03/21 17:01 SESCOM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/03/21 18:08 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:29 SESCOM S.A.: Objęcie 17,4% akcji w spółce Bankilo S.A.
26/02/21 18:23 SESCOM S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaakceptowania rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020
17:42 SESCOM S.A.: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom
15/02/21 21:44  brak uprawnień Sescom chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję
21:12 SESCOM S.A.: Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020