info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:26
kontakt
PTWP

Komunikaty

13/09/22 18:31 PTWP S.A.: nabycie i objęcie udziałów spółki Farmer Direct sp. z o.o. przez spółkę zależną Emitenta
09/09/22 16:43  brak uprawnień PTWP SA (12/2022) Korekta raportu za II kwartał 2022 r. z dnia 16 sierpnia 2022 r.
26/08/22 13:12 PTWP S.A.: Dopuszczenie udziału spółki zależnej do postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyboru operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie
16/08/22 13:18  brak uprawnień PTWP SA (11/2022) Skonsolidowany raport za II kwartał 2022
12/08/22 11:02  brak uprawnień PTWP SA (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu
11/07/22 14:03 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
30/06/22 12:53 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 roku
12:12  brak uprawnień PTWP SA (9/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29/06/22 16:39 PTWP S.A.: Założenie spółki zależnej - PTWP Obiekty sp. z o.o.
16:12  brak uprawnień PTWP SA (8/2022) Dywidenda za 2021 r.
15:04  brak uprawnień PTWP SA (7/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/06/22 12:19 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
15/06/22 11:44 PTWP S.A.: Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
14/06/22 12:44 PTWP S.A.: Informacja o podjęciu przez Spółki Zależne Uchwał dotyczących wypłaty dywidendy za rok 2021
08/06/22 11:25 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR