info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:36
kontakt
PTWP

Komunikaty

16/07/21 09:52 PTWP S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
29/06/21 11:48 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 roku
11:19  brak uprawnień PTWP SA (10/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
10:41  brak uprawnień PTWP SA (9/2021) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/06/21 16:34 PTWP S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za 2020 r. na kapitał zapasowy
14:01 PTWP S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
22/06/21 17:22 PTWP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 - Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
16:39 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
14:34 PTWP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
18/06/21 16:06 PTWP S.A.: Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR Emitenta i spółki zależnej Emitenta
31/05/21 17:20  brak uprawnień PTWP SA (8/2021) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
17:01 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:54  brak uprawnień PTWP SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:37  brak uprawnień PTWP SA (6/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2020
14/05/21 15:34  brak uprawnień PTWP SA (5/2021) Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r.