info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 15:39
kontakt
PTWP

Komunikaty

27/08/20 16:19 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2020 roku
16:10  brak uprawnień PTWP SA (9/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/08/20 16:50  brak uprawnień POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (8/2020) Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2020
31/07/20 22:02 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:58  brak uprawnień POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:20  brak uprawnień POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (6/2020) skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2019
29/05/20 17:17 PTWP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
26/05/20 13:47  brak uprawnień POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2019 r.
18/05/20 11:18 PTWP S.A.: Otrzymanie świadczeń z FGŚP przez spółkę zależną Emitenta na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników
15/05/20 15:41  brak uprawnień POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (4/2020) Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2020
14/05/20 15:02 PTWP S.A.: Otrzymanie świadczeń z FGŚP przez spółkę zależną Emitenta na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników
12/05/20 16:21 PTWP S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez spółkę zależną Emitenta
16:15 PTWP S.A.: Otrzymanie świadczeń z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Emitenta
05/05/20 16:33 PTWP S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR
27/04/20 17:12 PTWP S.A.: Otwarcie likwidacji spółki zależnej Emitenta - Publikator sp. z o.o.