info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:45
kontakt
UNITED

Komunikaty

02/07/20 21:59 brak uprawnień UNITED SA (11/2020) Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.
01/07/20 21:22 brak uprawnień UNITED SA (10/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu.
09:42 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej.
24/06/20 23:54 brak uprawnień UNITED SA (9/2020) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki.
23:40 UNITED S.A.: Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną.
23:22 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej.
21:59 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.
23/06/20 21:52 brak uprawnień UNITED SA (8/2020) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.
21:02 brak uprawnień UNITED SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20:59 brak uprawnień UNITED SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020 roku.
27/05/20 15:06 brak uprawnień UNITED SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.
15/05/20 18:01 brak uprawnień UNITED SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.
20/03/20 21:20 brak uprawnień UNITED SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A.
21:11 brak uprawnień UNITED SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok.
30/01/20 17:28 brak uprawnień UNITED SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów w 2020 roku.