info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:37
kontakt
UNITED

Komunikaty

27/07/21 11:58 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (11/2021) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
14/07/21 17:49 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (10/2021) Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
06/07/21 15:33 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
01/07/21 17:35 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (9/2021) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 30.06.2021 r.
14:37 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (8/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
14:23 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki w dniu 30.06.2021 roku
03/06/21 23:02 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki na 30.06.2021 roku.
14/05/21 18:53 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (5/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport spółki za I kwartał 2021 roku.
19/03/21 20:20 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (4/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2020 rok.
20:15 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (3/2021) Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2020 rok.
12/03/21 21:16 NEW TECH VENTURE S.A.: Aktualizacja wartości posiadanych udziałów.
17/02/21 20:13 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (2/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
21/01/21 12:52 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
22/12/20 19:25 UNITED S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana siedziby Spółki.
19:19 UNITED S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana nazwy Spółki.