info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 13:20
kontakt
UNITED

Komunikaty

14/11/19 14:53 brak uprawnień UNITED SA (13/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
04/10/19 19:36 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki UNITED SA na rynku NewConnect
26/09/19 20:02 brak uprawnień UNITED SA (12/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
14/08/19 15:59 brak uprawnień UNITED SA (11/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za II kwartał 2019 r.
08/07/19 18:23 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki po przerwie, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r.
18:17 brak uprawnień UNITED SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ United S.A. po przerwie w dniu 8.07.2019 r.
27/06/19 14:32 brak uprawnień UNITED SA (9/2019) Informacje dotyczące ZWZ Spółki po przerwie wyznaczonego na 8.07.2019 r.
24/06/19 13:17 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
13/06/19 18:08 brak uprawnień UNITED SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
07/06/19 21:04 brak uprawnień UNITED SA (7/2019) Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.
17/05/19 11:59 brak uprawnień UNITED SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnmego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.
14/05/19 17:45 brak uprawnień UNITED SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki United S.A. za I kwartał 2019 roku.
21/03/19 18:35 brak uprawnień UNITED SA (4/2019) Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok.
18:28 brak uprawnień UNITED SA (3/2019) Jednostkowy raport roczny United S.A. za 2018 rok.
19/03/19 23:16 brak uprawnień UNITED SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.