info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 21:06
kontakt
ATENDE

Komunikaty

16/09/20 14:53 ATENDE S.A.: Informacja o planowanym podziale spółki zależnej od emitenta
14:05  brak uprawnień Atende liczy co najmniej na powtórzenie skorygowanego zysku netto z 2019 roku
15/09/20 17:20 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/06/20 15:24 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r.
12:19 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r.
11:56  brak uprawnień Atende wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję
11:51 ATENDE S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
29/05/20 12:56 ATENDE S.A.: Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
20/05/20 14:08  brak uprawnień Atende nie obawia się o wyniki II kw., ale końcówka roku pod znakiem zapytania
19/05/20 17:16 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 14:44  brak uprawnień Zarząd Atende rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję
14:34 ATENDE S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.
31/03/20 23:39 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:35 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz raportu rocznego
25/03/20 18:08 ATENDE S.A.: Informacja nt. wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Atende