info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 17:58
kontakt
AFORTI

Komunikaty

28/05/20 18:30 AFORTI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2020 roku
18:21  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (21/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2020 roku
26/05/20 08:06  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (20/2020) Wykup obligacji serii N22 / Buy out of the N22 series bonds
21/05/20 17:57 AFORTI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 21 maj 2020 r.
17:55  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 21.05.2020 r.
15/05/20 18:56 AFORTI HOLDING S.A.: Zmiana profilu działalności spółek zależnych funkcjonujących na terytorium Rumuni
18:51  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (18/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
18:42 AFORTI HOLDING S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego 5/2020
18:33  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (17/2020) Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącego EBI 64/2019
05/05/20 07:33 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti - kwiecień 2020 r.
24/04/20 17:55 AFORTI HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2020 roku
17:44  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (16/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2020 roku
22/04/20 17:02 AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego transakcji odwrotnego przejęcia spółki notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
21/04/20 08:41 AFORTI HOLDING S.A.: Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca skup akcji własnych Spółki.
17/04/20 18:49 AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze