info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 16:01
kontakt
AFORTI

Komunikaty

14/02/20 18:03 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (13/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q IV 2019
04/02/20 09:00 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti - styczeń 2020 r.
03/02/20 17:03 AFORTI HOLDING S.A.: Wpis do Rejestru małych instytucji płatniczych
30/01/20 18:02 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (12/2020) Rejestracja zmian statutu spółki / Registration of changes to the company's statute
28/01/20 14:30 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (11/2020) Informacja o strukturze kapitału zakładowego / Information regarding the shareholding structure
14:13 AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
09:48 AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
27/01/20 12:38 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (10/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego / Registration of share capital increase
15/01/20 17:08 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (9/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P11 / Premature buyback of P11 series bonds
14/01/20 17:12 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (8/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii O25 / Premature buyback of O25 series bonds
10/01/20 17:10 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (7/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P / Premature buyback of P series bonds
09/01/20 17:16 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (6/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P14 / Premature buyback of P14 series bonds
08/01/20 16:04 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (5/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P5 / Premature buyback of P5 series bonds
07/01/20 16:53 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (4/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P8 / Premature buyback of P8 series bonds
16:50 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (3/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii P4 / Premature buyback of P4 series bonds