info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 06:34
kontakt
AFORTI

Komunikaty

19/08/19 11:08  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (45/2019) Rezygnacja członka rady nadzorczej / Resignation of a Supervisory Board Member
14/08/19 17:39  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (44/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q II 2019
13/08/19 09:46  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (43/2019) Wykup obligacji serii N32 / Buy out of the N32 series bonds
12/08/19 16:09  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (42/2019) Wykup obligacji serii N31 / Buy out of the N31 series bonds
02/08/19 18:01  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (41/2019) Wykup obligacji serii N30 / Buy out of the N30 series bonds
08:31 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. - lipiec 2019 r.
26/07/19 13:43 AFORTI HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB
18/07/19 15:14  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (40/2019) Wykup obligacji serii N29 / Buy out of the N29 series bonds
09/07/19 14:10 AFORTI HOLDING S.A.: Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
02/07/19 09:02 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. - czerwiec 2019 r.
01/07/19 17:04  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (39/2019) Przydział Obligacji serii P15 / P15 Series Bonds Allocation
13:11 AFORTI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 15:22  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (38/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 28.06.2019 r. / The resolutions adopted by the Annual General Meeting 28.06.2019 Aforti Holding
24/06/19 17:04  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (37/2019) Terminowy wykup obligacji serii N27 / Buy out of the N27 series bonds
11/06/19 17:08  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (36/2019) Terminowy wykup obligacji serii N26 / Buy out of the N26 series bonds