info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.17, godz. 23:18
kontakt
NETWISE

Komunikaty

14/08/19 16:56  brak uprawnień NETWISE SA (9/2019) Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku
19/06/19 17:38  brak uprawnień NETWISE SA (8/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:33 NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
17:27  brak uprawnień NETWISE SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
10:21  brak uprawnień NETWISE SA (6/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/05/19 17:04  brak uprawnień NETWISE SA (5/2019) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
13/05/19 16:58  brak uprawnień NETWISE SA (4/2019) Rejestracja zmian statutu
08/05/19 17:37  brak uprawnień NETWISE SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku.
16/04/19 17:08 NETWISE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
21/03/19 17:06  brak uprawnień NETWISE SA (2/2019) Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018
29/01/19 14:12  brak uprawnień NETWISE SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
12/12/18 18:44 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:38 NETWISE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
18:31 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:22 NETWISE S.A.: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR