info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 22:26
kontakt
NETWISE

Komunikaty

18/06/20 13:22 NETWISE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.
14/05/20 16:57 brak uprawnień NETWISE SA (4/2020) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku
18/03/20 15:55 brak uprawnień NETWISE SA (3/2020) Raport roczny Netwise S.A. za rok 2019
20/02/20 14:56 NETWISE S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
29/01/20 14:04 brak uprawnień NETWISE SA (2/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise Spółka Akcyjna
27/01/20 13:11 brak uprawnień NETWISE SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Netwise Spółka Akcyjna
14/11/19 16:36 brak uprawnień NETWISE SA (10/2019) Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2019 roku
19/08/19 15:35 NETWISE S.A.: Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND
14/08/19 16:56 brak uprawnień NETWISE SA (9/2019) Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku
19/06/19 17:38 brak uprawnień NETWISE SA (8/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:33 NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
17:27 brak uprawnień NETWISE SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
10:21 brak uprawnień NETWISE SA (6/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/05/19 17:04 brak uprawnień NETWISE SA (5/2019) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
13/05/19 16:58 brak uprawnień NETWISE SA (4/2019) Rejestracja zmian statutu