info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:29
kontakt
NETWISE

Komunikaty

01/06/21 18:30 brak uprawnień NETWISE SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 28 czerwca 2021 roku
17:27 brak uprawnień NETWISE SA (4/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19/05/21 18:21 brak uprawnień Netwise chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
18:09 NETWISE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki Netwise S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
13/05/21 17:15 brak uprawnień NETWISE SA (3/2021) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2021 roku
18/03/21 17:17 brak uprawnień NETWISE SA (2/2021) Raport roczny Netwise S.A. za rok 2020
07/01/21 13:24 brak uprawnień NETWISE SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Netwise Spółka Akcyjna
12/11/20 17:03 brak uprawnień NETWISE SA (10/2020) Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2020 roku
16/09/20 17:37 NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku.
17:23 brak uprawnień NETWISE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
31/08/20 19:54 brak uprawnień NETWISE SA (8/2020) Powołanie Zarządu Netwise S.A. na nową kadencję
13/08/20 16:59 brak uprawnień NETWISE SA (7/2020) Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2020 roku
11/08/20 13:28 brak uprawnień NETWISE SA (6/2020) Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A.
31/07/20 14:57 brak uprawnień NETWISE SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku.
20/07/20 13:28 NETWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Netwise S.A