info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:31
kontakt
IPFPLC

Komunikaty

29/07/21 12:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
28/07/21 10:20 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holdings in Company / Udziały w spółce
27/07/21 08:28  brak uprawnień International Personal Finance chce przeznaczyć na zaliczkową dywidendę ok. 4,9 mln funtów
08:16 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Interim Dividend / Zaliczkowa dywidenda
08:13 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Q1 2021 Report / Raport za I kwartał 2021 r.
08:05 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Half-Year Report 2021 / Raport półroczny 2021
14/07/21 10:24 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Dates of publication of periodic reports in the financial year 2021 / Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
10:17 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Notice of results / Zawiadomienie o wynikach
01/07/21 17:56 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Block Listing Interim Review / Przegląd Nieprzydzielonych Papierów Wartościowych
15/06/21 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Trading update / Wzrost do oczekiwań rynku
11/06/21 14:42 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Shareholders with a holding of more than 5% at the Annual General Meeting / Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
04/06/21 11:39 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Director/PDMR Shareholding / Udziały w spółce osób pełniące obowiązki zarządcze
02/06/21 15:24  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
01/06/21 14:54 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: TOTAL VOTING RIGHTS / ŁĄCZNA LICZBA PRAW GŁOSU
13/05/21 17:10 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Director/PDMR Shareholding / Udziały w spółce osób pełniące obowiązki zarządcze