info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.28, godz. 21:05
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

24/09/21 17:31 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o uruchomieniu usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną
17:24  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (62/2021) Informacja o uruchomieniu usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną
20/09/21 15:09  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (61/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.
15:06  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (60/2021) Zmiana Statutu Femion Technology S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
15:02  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (59/2021) Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
14:51 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 września 2021 r.
14:46 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału
14/09/21 12:49  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (58/2021) Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
12:45 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
23/08/21 15:37  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (57/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Femion Technology S.A.
15:31 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Femion Technology S.A.
20/08/21 13:33  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (56/2021) Wykup obligacji
17/08/21 18:25  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (55/2021) Zmiana WEO obligacji serii AR
16/08/21 07:31  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (54/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku
11/08/21 17:03  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (53/2021) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku