info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.17, godz. 16:23
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

15/01/20 15:46 CNT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
10/01/20 10:35 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
08/01/20 16:08 CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
12:03 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku i za rok 2019 w ramach działalności deweloperskiej.
07/01/20 11:53 CNT S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiana Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
22/11/19 09:30 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
08:55 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/10/19 10:00 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.
01/10/19 13:55 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
13:18 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.
03/09/19 15:13 CNT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ
30/08/19 08:23 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/19 11:33 CNT S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.
07/08/19 10:01 CNT S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku nr B4 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
06/08/19 14:11 CNT S.A.: Zawarcie przez Spółkę ugody.