info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 18:49
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

11/01/21 12:26 CNT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
04/01/21 14:56 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej
01/12/20 15:57 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
13:59 CNT S.A.: Postępowanie sądowe.
19/11/20 07:54 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/20 15:21 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
07/10/20 13:05 CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
02/10/20 08:37 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
24/09/20 12:02 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
23/09/20 12:19 CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
17/09/20 12:17 CNT S.A.: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
27/08/20 08:13 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/08/20 13:39 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku.
13:08 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań.
16/07/20 15:45 CNT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 12 sierpnia 2020 roku.