info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 11:53
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

22/06/21 11:41 CNT S.A.: Aktualizacji informacji o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CNT S.A. za lata 2021 - 2022 oraz sprawozdań z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 -2022.
16/06/21 17:02 CNT S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
10/06/21 15:33 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
07/06/21 18:45 CNT S.A.: Wybór audytora do badania sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022.
31/05/21 20:25 CNT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022.
27/05/21 08:34 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 15:22 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
18/05/21 11:36 CNT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku.
14/05/21 14:56 CNT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
13/05/21 16:14 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
06/05/21 15:42 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
29/04/21 07:53 CNT S.A.: CNT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:38 CNT S.A.: CNT S.A. formularz raportu rocznego
22/04/21 15:09 CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
01/04/21 15:43 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.