info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 04:02
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

02/10/19 10:00 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.
01/10/19 13:55 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
13:18 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.
03/09/19 15:13 CNT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ
30/08/19 08:23 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/19 11:33 CNT S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.
07/08/19 10:01 CNT S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku nr B4 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
06/08/19 14:11 CNT S.A.: Zawarcie przez Spółkę ugody.
10/07/19 13:37 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
03/07/19 14:14 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i mieszkań za II kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
28/06/19 15:23 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
13:02 CNT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
27/06/19 15:46 CNT S.A.: Nabycie przez CNT S.A. akcji własnych w celu umorzenia
25/06/19 14:42  brak uprawnień Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych CNT wyniosła 24,18 proc.
14:33 CNT S.A.: Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych