info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 23:07
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

26/03/20 12:05 CNT S.A.: Korekta informacji o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
06/03/20 10:05 CNT S.A.: Aktualizacja informacji o poręczeniu udzielonym przez Emitenta spółce zależnej
20/02/20 15:52 CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
18/02/20 16:09 CNT S.A.: Informacja o otrzymaniu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie oraz postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń powoda przeciwko spółce zależnej.
15:31 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
15/01/20 15:46 CNT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
10/01/20 10:35 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
08/01/20 16:08 CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
12:03 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku i za rok 2019 w ramach działalności deweloperskiej.
07/01/20 11:53 CNT S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiana Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
22/11/19 09:30 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
08:55 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/10/19 10:00 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.
01/10/19 13:55 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
13:18 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.