info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 00:41
kontakt
FKDSA

Komunikaty

31/05/21 23:57 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2021) Raport roczny za rok 2019
29/05/21 21:36 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (16/2021) Korekta raportu nr 11/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r
17/05/21 23:52 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (15/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r
19/04/21 10:35 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2021) Korekta raportu 10/2019 ? Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
16/04/21 00:01 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (13/2021) Korekta raportu 10/2019 ? Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
15/04/21 20:09 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (12/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
19:27 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 5 lipca 2019 roku
22/03/21 20:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
20:00 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (11/2021) Korekta raportu nr 8/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
19:55 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (10/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16/03/21 23:59 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (9/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r
15/03/21 22:03 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2021) Korekta raportu nr 7/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
14/03/21 08:35 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2021) Korekta raportu nr 6/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
22/02/21 22:02 brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2021) Korekta raportu nr 5/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
21:47 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej