info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 01:47
kontakt
FKDSA

Komunikaty

30/11/20 23:57  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r
26/10/20 21:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
19:41 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19:21  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2020) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:13  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (16/2020) Korekta raportu nr 13/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
29/09/20 22:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:01  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (15/2020) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:53  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2020) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
28/09/20 23:32 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od podmiotu powiązanego z prezesem zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji otransakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
23:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji DrewnianychS.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
23:09 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69ustawy o ofercie publicznej
22:50 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału wogólnej liczbie głosów na WZA
27/09/20 22:40  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (13/2020) Korekta raportu nr 11/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
05/09/20 01:26 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/09/20 21:16 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA