info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:15
kontakt
FKDSA

Komunikaty

05/09/20 01:26 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/09/20 21:16 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21:03 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20:53 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od podmiotu powiązanego z prezesem zarządu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
02/09/20 16:04  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (12/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
13:48 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Negocjacje z obligatariuszami serii S i T
23/08/20 22:02  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (11/2020) Korekta raportu nr 8/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r
14/08/20 23:55  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r
05/08/20 22:24 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:18  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/08/20 18:47  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2020) Korekta raportu nr 6/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r
30/07/20 08:10 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie term sheet z obligatariuszem serii G
24/07/20 11:59 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem w zakresie finansowania nowych kontraktów na budowę magazynów soli
23/07/20 09:45 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej
09:36 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Aneks do znacznej umowy