info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 09:40
kontakt
FKDSA

Komunikaty

22/02/21 22:02  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2021) Korekta raportu nr 5/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
21:47 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę z grupy kapitałowej
13/02/21 13:48 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Zawarcie umowy objęcia Akcji i porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności
13:38  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2021) Korekta raportu nr 2/2021 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
08/02/21 16:56  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2021) Zawarcie umowy objęcia akcji i porozumienia w sprawie potrącenia wierzytelności
03/02/21 16:15  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (3/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
01/02/21 10:53  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
20/01/21 21:16  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (1/2021) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana tekstu jednolitego statutu Spółki
14/12/20 20:17  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (19/2020) Korekta raportu nr 16/2020 ? Termin publikacji raportu rocznego za rok 2019.
30/11/20 23:57  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (18/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r
26/10/20 21:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
19:41 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19:21  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (17/2020) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:13  brak uprawnień FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (16/2020) Korekta raportu nr 13/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
29/09/20 22:06 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu