info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 04:39
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

13/08/19 18:44 ASM GROUP S.A.: Informacja poufna dotycząca procesu inwestycyjnego - wpłata na kapitał rezerwowy ASM Germany GmbH
06/08/19 20:42 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
26/07/19 14:35 ASM GROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ASM GROUP za lata 2019 - 2020
02/07/19 12:52 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
27/06/19 23:55 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
23:49 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
23:29 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
11:38 ASM GROUP S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej w dniu 26 czerwca 2019 roku
26/06/19 13:30 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
30/05/19 19:13 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
18:49 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 18:31 ASM GROUP S.A.: Zmiana adresu siedziby ASM GROUP Spółka Akcyjna
08/05/19 18:28 ASM GROUP S.A.: Opóźniona informacja poufna dotycząca realizacji Procesu Inwestycyjnego - nabycie kolejnych udziałów w spółce Vertikom GmbH
30/04/19 20:45 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:18 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz raportu rocznego