info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 06:50
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

13/08/20 20:31 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
09/08/20 18:53 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30/07/20 23:41 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
29/07/20 21:01 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/07/20 22:57 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
30/06/20 22:26 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:23 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz raportu rocznego
20:32 ASM GROUP S.A.: Wykonanie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisu
29/06/20 20:56 ASM GROUP S.A.: Powody zmiany terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.
15/06/20 21:33 ASM GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
24/04/20 20:17 ASM GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.
31/01/20 18:08 ASM GROUP S.A.: Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2020 roku
09/01/20 21:35 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku
07/01/20 20:24 ASM GROUP S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej
18/12/19 18:07 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Zarządu ASM GROUP S.A.