info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 09:43
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

09/04/21 22:33 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 kwietnia 2021 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
01/03/21 23:30 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
31/01/21 18:30 ASM GROUP S.A.: Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2021 roku
06/01/21 19:51 ASM GROUP S.A.: Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia z 27 sierpnia 2020 r.
04/01/21 21:08 ASM GROUP S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
23/12/20 19:16 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku
18/12/20 20:30 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r.
30/11/20 21:16 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/11/20 18:49 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
23/11/20 22:33 ASM GROUP S.A.: Rozszerzenie zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego udzielonego przez mBank S.A.
21/11/20 19:10 ASM GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 30/2020 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
18:27 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
20/11/20 22:37 ASM GROUP S.A.: Rozszerzenie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego
05/11/20 17:14 ASM GROUP S.A.: Złożenie wniosku o zmianę wniosków o upadłość spółek pośrednio zależnych
03/11/20 22:14 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 października 2020 roku