info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:24
kontakt
ZUK

Komunikaty

10/12/20 12:50 ZUK: Przyjęcie zamówienia na produkcję przenośników i urządzeń kruszących
20/11/20 06:54 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/11/20 14:04 ZUK: Powołanie Wiceprezesa Zarządu ZUK "Stąporków" S.A.
12/11/20 11:48 ZUK: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu związanego z podniesieniem poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
29/10/20 14:44 ZUK: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
12/10/20 08:53 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2020 r.
02/10/20 14:41 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2020 r.
14:13 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 02 października 2020 roku
23/09/20 17:58 ZUK: ZUK formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/09/20 14:57 ZUK: Ogłoszenie o ponownym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 października 2020 roku oraz projekty uchwał
14/08/20 12:04 ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
10:37 ZUK: Przyjęcie zamówienia na produkcję przenośników
09:54 ZUK: Podpisanie umowy na modernizację systemu odpylania
04/08/20 13:02 ZUK: Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z ING Bank Śląski S.A.
27/06/20 21:14 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.