info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:19
kontakt
ZUK

Komunikaty

06/04/21 14:38 ZUK: Aktualizacja informacji do raportu bieżącego 9_2021 w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
02/04/21 16:48 ZUK: Aktualizacja informacji nt. Przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE [Biomasa].
24/03/21 17:38 ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
22/03/21 14:24 ZUK: Ponowna wygrana w przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa)
15/03/21 12:26 ZUK: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
08:14 ZUK: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
10/03/21 09:05 ZUK: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok oraz raportu za I kwartał 2021 roku
02/03/21 13:51  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA
26/02/21 17:30 ZUK: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegajacą na wyborze najkorzystniejszej oferty dokonaną dnia 29.01.2021 na roboty budowlane polegające na wykonaniu inwestycji: "Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa)".
29/01/21 13:02 ZUK: Wygrana w przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa) - uzupełnienie informacji
28/01/21 12:34 ZUK: Przyjęcie zamówienia na wymianę rusztu
26/01/21 10:38 ZUK: Wygrana w przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa) - uzupełnienie informacji
22/01/21 15:07  brak uprawnień Oferta ZUK Stąporków najlepsza w przetargu na budowę elektrociepłowni w Ciechanowie
14:57 ZUK: Wygrana w przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa)
21/01/21 10:01 ZUK: Przyjęcie zamówienia na produkcję systemu odpylania i odprowadzania spalin