info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:02
kontakt
ZUK

Komunikaty

12/10/20 08:53 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2020 r.
02/10/20 14:41 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 października 2020 r.
14:13 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 02 października 2020 roku
23/09/20 17:58 ZUK: ZUK formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/09/20 14:57 ZUK: Ogłoszenie o ponownym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 października 2020 roku oraz projekty uchwał
14/08/20 12:04 ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
10:37 ZUK: Przyjęcie zamówienia na produkcję przenośników
09:54 ZUK: Podpisanie umowy na modernizację systemu odpylania
04/08/20 13:02 ZUK: Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z ING Bank Śląski S.A.
27/06/20 21:14 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.
24/06/20 17:28 ZUK: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZUK Stąporków S.A.
17:23 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku
17/06/20 14:54 ZUK: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej w ZUK "Stąporków" S.A.
16/06/20 14:48 ZUK: Informacja o transakcji na akcjach Spółki
28/05/20 18:18 ZUK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 roku