info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:33
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

19/01/21 12:13 PATENTUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 19:15 PATENTUS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
10/12/20 14:54 PATENTUS S.A.: Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.
02/12/20 13:09 PATENTUS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
01/12/20 09:10 PATENTUS S.A.: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
26/11/20 10:15 PATENTUS S.A.: Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.
13/11/20 07:19 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:06 PATENTUS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
30/10/20 18:08 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
21/10/20 10:18 PATENTUS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
19/10/20 19:52 PATENTUS S.A.: Wybór Biegłego Rewidenta
29/09/20 14:21 PATENTUS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
17/09/20 12:41 PATENTUS S.A.: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
28/08/20 06:26 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 14:37 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.