info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 11:44
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

28/07/21 11:37  brak uprawnień PATENTUS SA (1/2021) Patentus Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 14:15 PATENTUS S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
14:10 PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
29/06/21 14:35 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
11/06/21 14:03 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.
13:59 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.
10/06/21 13:25 PATENTUS S.A.: Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
17/05/21 07:44 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 12:45 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11:56 PATENTUS S.A.: Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.
26/03/21 10:05 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
22/03/21 08:12 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:52 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz raportu rocznego
19/01/21 12:13 PATENTUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 19:15 PATENTUS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.