info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:57
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

17/05/21 07:44 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 12:45 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11:56 PATENTUS S.A.: Korekta Uchwały nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PATENTUS S.A. w dniu 19.03.2021r.
26/03/21 10:05 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
22/03/21 08:12 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:52 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz raportu rocznego
19/01/21 12:13 PATENTUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 19:15 PATENTUS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
10/12/20 14:54 PATENTUS S.A.: Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.
02/12/20 13:09 PATENTUS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
01/12/20 09:10 PATENTUS S.A.: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
26/11/20 10:15 PATENTUS S.A.: Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.
13/11/20 07:19 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:06 PATENTUS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
30/10/20 18:08 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.