info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 09:40
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

26/11/20 10:15 PATENTUS S.A.: Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.
13/11/20 07:19 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:06 PATENTUS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
30/10/20 18:08 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
21/10/20 10:18 PATENTUS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
19/10/20 19:52 PATENTUS S.A.: Wybór Biegłego Rewidenta
29/09/20 14:21 PATENTUS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
17/09/20 12:41 PATENTUS S.A.: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
28/08/20 06:26 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 14:37 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.
12/08/20 14:40 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.
14:26 PATENTUS S.A.: Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
27/07/20 09:21 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
29/06/20 15:39 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.
15:37 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 roku.