info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:06
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

11/01/21 15:42 CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
15:41 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 46/2020
22/12/20 15:45 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020
15/12/20 15:48 CZERWONA TOREBKA S.A.: Częściowe odstąpienie od umowy
27/11/20 13:54 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/20 15:30 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 42/2020
30/10/20 15:43 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Spółki
16/10/20 15:49 CZERWONA TOREBKA S.A.: Powiadomienie zgodnie z art. 69 Ustawy
15:47 CZERWONA TOREBKA S.A.: Sprzedaż akcji spółki zależnej
30/09/20 15:52 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/20 14:52 CZERWONA TOREBKA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 września 2020 r.
03/09/20 13:01 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 2 września 2020 roku
12:57 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 2 września 2020 roku oraz treść uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte.
27/08/20 10:12  brak uprawnień Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments
21/08/20 14:29 CZERWONA TOREBKA S.A.: powiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy