info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:35
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

07/08/20 15:04 CZERWONA TOREBKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
06/08/20 13:14 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
03/08/20 15:03 CZERWONA TOREBKA S.A.: odpowiedź na pismo DSP-DSPZOI.4550.93.2020.JB
15:02 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana adresu Emitenta
15:01 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego numer 18/2020
29/07/20 13:25 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
17/07/20 15:25 CZERWONA TOREBKA S.A.: Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR
15:24 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
15:22 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 1
09:44 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/07/20 15:56 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
15:55 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie ugody
19/06/20 16:00 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz raportu rocznego
15:56 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10/06/20 09:49 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie do raportu bieżącego 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku - zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych