info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:24
kontakt
PHN

Komunikaty

23/12/20 17:28 PHN S.A.: Oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
21/12/20 17:58 PHN S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10/12/20 22:04 PHN S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii B
09/12/20 17:24 PHN S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
03/12/20 17:51  brak uprawnień PHN wyemituje obligacje o wartości max. 325 mln zł
17:25 PHN S.A.: Oferta obligacji serii B
25/11/20 17:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:29 PHN S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2020 r.
20/11/20 19:47 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
19:46 PHN S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
19/11/20 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA
08:11  brak uprawnień Zysk netto PHN w trzecim kwartale spadł o 34 proc. do 10,7 mln zł
18/11/20 23:59 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 17:16 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
03/11/20 17:23 PHN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce