info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 11:51
kontakt
PHN

Komunikaty

25/03/20 15:07  brak uprawnień PHN rozmawia ws. akwizycji; w krótkim terminie mogą być problemy z przychodami z najmu (opis)
14:33  brak uprawnień PHN ocenia, że w krótkim terminie mogą pojawić się problemy w obszarze przychodów z najmu
13:41  brak uprawnień PHN zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami - prezes
13:23  brak uprawnień PHN prowadzi rozmowy ws. akwizycji, transakcja może jeszcze w I poł. '20
08:03  brak uprawnień PHN miał w 2019 roku 67,6 mln zł zysku netto j.d. wobec 47,7 mln zł przed rokiem
07:38 PHN S.A.: PHN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:37 PHN S.A.: PHN S.A. formularz raportu rocznego
19/02/20 17:18 PHN S.A.: Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
07/02/20 17:21 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju
31/01/20 18:09 PHN S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
29/01/20 17:20 PHN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
28/01/20 17:19 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu
22/01/20 17:56 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
23/12/19 17:34 PHN S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
17:33 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.