info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 13:49
kontakt
PHN

Komunikaty

29/06/21 17:23  brak uprawnień PHN wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
17:18 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.
PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2020
17:17 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
11/06/21 17:09 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW
17:06 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
10/06/21 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
09/06/21 17:06 PHN S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
02/06/21 17:29  brak uprawnień PHN chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję
17:18 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
17:17 PHN S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.
28/05/21 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
27/05/21 17:59  brak uprawnień Zysk netto PHN w pierwszym kwartale wzrósł o 8 proc. rdr do 31,9 mln zł
17:17 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 17:15 PHN S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej