info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:58
kontakt
BSK

Komunikaty

31/03/21 13:12 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19/03/21 18:45 INGBSK: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
18/03/21 15:53 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
12/03/21 18:26 INGBSK: INGBSK
18:19 INGBSK: INGBSK
10/03/21 11:29  brak uprawnień Zarząd ING BSK rekomenduje, by zysk za '20 i lata ubiegłe pozostawić w spółce
11:15 INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych.
24/02/21 14:06  brak uprawnień Ugody wg propozycji KNF są dla ING BSK scenariuszem bazowym; bank jest przygotowany do rozliczeń (opis)
12:30  brak uprawnień ING Bank Śląski jest przygotowany do oferowania ugód ws. kredytów CHF - prezes
09:54  brak uprawnień Wyniki ING BSK powyżej oczekiwań dzięki rezerwom i wynikowi z prowizji, kurs rośnie o 4,3 proc. (opinia)
08:16  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. wyniósł 313,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
07:25  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. wyniósł 313,9 mln zł, powyżej oczekiwań
07:16  brak uprawnień Wyniki ING Banku Śląskiego w IV kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:05 INGBSK: Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku.
05/02/21 16:18 INGBSK: Zmiana daty przekazania wstępnych danych za IV kwartał 2020 roku.