info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 12:06
kontakt
BSK

Komunikaty

27/03/20 18:26 INGBSK: Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
18:00  brak uprawnień Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w '20 o 50-80 mln zł (opis)
17:36  brak uprawnień Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w '20 o 50-80 mln zł
17:21 INGBSK: Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
17:06  brak uprawnień Zarząd ING Banku Śląskiego wycofuje wniosek ws. wypłaty dywidendy
16:45 INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok.
26/03/20 09:43  brak uprawnień Firmy kumulują środki na rachunkach, zainteresowanie wakacjami kredytowymi umiarkowane - ING (wywiad)
25/03/20 10:35 INGBSK: Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
20/03/20 09:28  brak uprawnień BFG potwierdził śródokresowe cele MREL dla ING na poziomie skonsolidowanym
09:03 INGBSK: Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.
17/03/20 15:22 INGBSK: Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
13/03/20 15:00 INGBSK: Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
11/03/20 12:55 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
11:11  brak uprawnień Rynek czeka boom emisji "zielonych" instrumentów finansowych - ING
06/03/20 17:40 INGBSK: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.