info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:43
kontakt
BSK

Komunikaty

25/05/21 14:07 INGBSK: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
24/05/21 16:35  brak uprawnień Joanna Erdman wiceprezesem ING BSK ds. ryzyka
16:07 INGBSK: Powierzenie Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym.
14/05/21 14:21  brak uprawnień KNF zgodziła się na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu ING BSK ds. ryzyka
13/05/21 16:54  brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendacje ING BSK i Polenergii, obniżyło Aliora
06/05/21 12:21  brak uprawnień ING Bank Śląski jest umiarkowanie optymistyczny co do kosztów ryzyka w kolejnych kw. '21
11:55  brak uprawnień Niepewność prawna dot. kredytów CHF powstrzymuje klientów ING od zawierania ugód - prezes
08:44  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
07:30  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań
07:19  brak uprawnień Wyniki ING Banku Śląskiego w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:11 INGBSK: INGBSK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/21 16:41  brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla ING BSK, BNP, B. Handlowego i Aliora
20/04/21 15:47  brak uprawnień Składka ING BSK na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 132,6 mln zł
15:33 INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku.
15/04/21 18:15 INGBSK: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.