info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:05
kontakt
PRESTO

Komunikaty

28/06/19 19:32  brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki PRESTO SA oraz zawieszenie obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect
04/04/19 18:38  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki PRESTO SA
09:09 PRESTO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2019 z dnia 02.04.2019 r. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującego likwidację majątku
02/04/19 09:16 PRESTO S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującego likwidację majątku
25/02/19 15:42 PRESTO S.A.: Postępowanie podatkowe wobec Emitenta
22/01/19 13:22 PRESTO S.A.: Informacja na temat osób uprawnionych do reprezentacji Emitenta
18/01/19 19:09  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PRESTO SA
14/01/19 20:55 PRESTO S.A.: Informacja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości Emitenta
20:51  brak uprawnień PRESTO SA (2/2019) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku
20:49 PRESTO S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku
10/01/19 13:55  brak uprawnień PRESTO SA (1/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19/12/18 09:34  brak uprawnień PRESTO SA (20/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2019 roku
09:21 PRESTO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2019 roku
13/12/18 09:41 PRESTO S.A.: Zbycie udziałów spółek zależnych
06/12/18 15:03  brak uprawnień PRESTO SA (19/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej