info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:17
kontakt
APNPROM

Komunikaty

02/06/21 14:13 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
14:00  brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/21 12:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Obowiązywanie umowy autoryzacji dla partnera handlowego przez czas nieokreślony.
28/05/21 17:20  brak uprawnień APN PROMISE SA (8/2021) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2020.
17:16  brak uprawnień APN PROMISE SA (7/2021) Raport Roczny APN Promise S.A. za rok 2020
20/05/21 15:05 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy z PGE Systemy Spółka Akcyjna.
14/05/21 18:12  brak uprawnień APN PROMISE SA (6/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2021 roku.
06/04/21 18:01  brak uprawnień APN PROMISE SA (5/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A. na nową kadencję.
14:40 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 r.
12:58  brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2021) Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 roku APN
31/03/21 17:41 A.P.N. PROMISE S.A.: Przedłużenie okresu wyłączności udzielonej w związku z przeglądem potencjalnych opcji strategicznych.
10/03/21 15:41  brak uprawnień APN Promise ma umowę ramową z Prokuraturą Krajową o wartości do 80 mln zł
15:33 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy ramowej ze Skarbem Państwa - Prokuraturą Krajową.
09/03/21 12:59  brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
12:50 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz