info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:24
kontakt
APNPROM

Komunikaty

20/03/20 14:50 A.P.N. PROMISE S.A.: Informacja o wstępnych danych finansowych za 2019 rok.
16/03/20 14:36 A.P.N. PROMISE S.A.: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID -19 na działalność Spółki
14/02/20 12:04  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (3/2020) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2019 roku.
13/02/20 12:36 A.P.N. PROMISE S.A.: Informacja o wstępnych danych finansowych po IV kwartałach 2019 roku.
31/01/20 18:02  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (2/2020) Podpisanie Umowy z Biegłym Rewidentem.
27/01/20 13:36 A.P.N. PROMISE S.A.: Wybór biegłego rewidenta.
10/01/20 15:05 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej.
09/01/20 14:32  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
02/01/20 15:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
30/12/19 18:54 A.P.N. PROMISE S.A.: Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
16:52 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
16:18  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (20/2019) Przydział akcji dla pracowników spółki.
16:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
27/11/19 19:34 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego
26/11/19 13:00 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji