info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 14:28
kontakt
APNPROM

Komunikaty

15/11/19 15:22  brak uprawnień APN Promise planuje wypłacić 0,20 zł na akcję zaliczki dywidendowej za '19
15:19  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (19/2019) Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
15:08 A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
14/11/19 12:53  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (18/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku.
29/10/19 14:13 A.P.N. PROMISE S.A.: Wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I półrocze 2019 roku.
28/10/19 18:23  brak uprawnień APN Promise chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2019 r.
18:22  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (17/2019) Zamiar warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019.
18:15 A.P.N. PROMISE S.A.: Zamiar warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019.
17/10/19 15:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Przedłużenie umowy partnerskiej z istotnym kontrahentem Spółki.
16/10/19 12:28 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
14/10/19 16:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15:47 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
14:07 A.P.N. PROMISE S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników APN Promise S.A.
27/09/19 14:16  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (16/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
11/09/19 18:31  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex