info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:55
kontakt
APNPROM

Komunikaty

10/01/20 15:05 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej.
09/01/20 14:32  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
02/01/20 15:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
30/12/19 18:54 A.P.N. PROMISE S.A.: Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
16:52 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
16:18  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (20/2019) Przydział akcji dla pracowników spółki.
16:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji.
27/11/19 19:34 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego
26/11/19 13:00 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
12:54 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
20/11/19 17:32 A.P.N. PROMISE S.A.: Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Supremo Sp. z o.o.
17:25 A.P.N. PROMISE S.A.: Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki RET-ALL Sp. z o.o.
15/11/19 15:22  brak uprawnień APN Promise planuje wypłacić 0,20 zł na akcję zaliczki dywidendowej za '19
15:19  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (19/2019) Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
15:08 A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.