info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 07:28
kontakt
APNPROM

Komunikaty

14/08/19 15:48  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (15/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2019 roku.
05/08/19 20:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19:52  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (14/2019) Rejestracja przez Sąd tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19:24  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (13/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.
25/07/19 08:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
07:58  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (12/2019) Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
01/07/19 17:51 A.P.N. PROMISE S.A.: Informacja dotycząca istotnego kontrahenta Spółki.
17:27  brak uprawnień APN Promise podpisał umowę z PKN Orlen o wartości do 30 mln euro
17:20 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy o współpracy z PKN Orlen S.A.
28/06/19 15:42 A.P.N. PROMISE S.A.: Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie
27/06/19 18:44  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (11/2019) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
18:03  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.
17:08 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
26/06/19 12:34  brak uprawnień Konsorcjum z APN Promise ma umowę ramową z Ministerstwem Sprawiedliwości do 25,83 mln zł
12:27 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej z Ministerstwem Sprawiedliwości.