info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:53
kontakt
APNPROM

Komunikaty

12/02/21 19:10  brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2020 roku.
20/01/21 14:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Podpisanie umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych
11/01/21 12:28  brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
24/11/20 16:31 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu nr 3 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.
13/11/20 13:43  brak uprawnień APN PROMISE SA (14/2020) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2020 roku.
04/11/20 15:57  brak uprawnień APN Promise ma 3-letnia umowę z Tauron Obsługa Klienta o wartości 11,7 mln euro netto
15:47 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
05/10/20 15:58  brak uprawnień APN PROMISE SA (13/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
29/09/20 13:12  brak uprawnień APN Promise rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
12:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.
21/09/20 13:56  brak uprawnień APN PROMISE SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 21 września 2020 roku APN Promise Spółka Akcyjna
13:32 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 21 września 2020 r.
08/09/20 11:36  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2020) Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.
11:17 A.P.N. PROMISE S.A.: V Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
27/08/20 17:41 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.