info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:38
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

30/07/21 13:37  brak uprawnień GRUPA ŻYWIEC SA (1/2021) Grupa Żywiec Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 17:36  brak uprawnień Grupa Żywiec rozpozna należność długoterminową w łącznej kwocie 194,9 mln zł
17:23 ŻYWIEC: Rozpoznanie w wyniku finansowym należności długoterminowej w łącznej kwocie 194 939 tys. złotych.
21/04/21 07:39  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Żywiec w I kw. '21 wyniósł 17,3 mln zł
07:25 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/04/21 14:57  brak uprawnień Grupa Żywiec wypłaci 16 zł dywidendy na akcję, poza wypłaconą już zaliczką
14:47 ŻYWIEC: Dywidenda za rok obrotowy 2020.
14:44 ŻYWIEC: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
24/03/21 19:06  brak uprawnień Żywiec otrzymał wynik kontroli UCS; zobowiązanie z tytułu nieprawidłowości w CIT to ok. 90 mln zł
18:25 ŻYWIEC: Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2014 r.
19/03/21 17:51 ŻYWIEC: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
17:44 ŻYWIEC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
18/03/21 17:42 ŻYWIEC: Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję
17/03/21 18:14  brak uprawnień Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje wypłatę 16 zł dywidendy na akcję, poza wypłaconą już zaliczką
18:00 ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2020