info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 21:07
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

14/02/20 18:10  brak uprawnień Dyrektor IAS utrzymał decyzję o zobowiązaniu Grupy Żywiec do zapłaty 47 mln zł zaległego podatku z odsetkami
17:56 ŻYWIEC: Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.
14:36 ŻYWIEC: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Browar Namysłów Sp. z o.o.
12/02/20 07:32 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:27 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz raportu rocznego
31/01/20 14:43 ŻYWIEC: Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną
16/01/20 11:05 ŻYWIEC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
09/12/19 17:53  brak uprawnień Urząd Celno-Skarbowy domaga się od Grupy Żywiec ok. 85 mln zł, spółka nie zgadza się z żądaniami
17:32 ŻYWIEC: Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2012 r.
14/11/19 15:57 ŻYWIEC: powołanie osoby zarządzającej w Grupie Żywiec S.A.
04/11/19 15:30 ŻYWIEC: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019
28/10/19 12:17  brak uprawnień Żywiec planuje wypłacić 15 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '19
12:09 ŻYWIEC: Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019
23/10/19 08:55  brak uprawnień Grupa Żywiec zwiększyła przychody w III kw. do 1,07 mld zł, zysk netto spadł do 109,6 mln zł
07:56 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego