info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 13:49
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

03/08/20 09:48  brak uprawnień Zysk netto Grupy Żywiec w I półroczu 2020 spadł do 49,9 mln zł
07:31 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/20 14:54 ŻYWIEC: Doręczenie Spółce decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.
02/07/20 10:00 ŻYWIEC: Rezygnacja osoby zarządzającej
16/06/20 16:14  brak uprawnień Żywiec nie wypłaci dywidendy za '19, poza wypłaconą już zaliczką
16:05 ŻYWIEC: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
01/06/20 10:10 ŻYWIEC: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
28/05/20 15:17 ŻYWIEC: Rezygnacja osoby zarządzającej
20/05/20 14:47 ŻYWIEC: Rezygnacja osoby nadzorującej
11:12 ŻYWIEC: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
11:08 ŻYWIEC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
15/05/20 16:09  brak uprawnień Żywiec nie planuje wypłaty dywidendy za '19, poza wypłaconą już zaliczką
15:53 ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019
09:14 ŻYWIEC: Wybór przedstawiciela Pracowników do Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
22/04/20 08:08  brak uprawnień Strata netto j.d. Grupy Żywiec w I kw. '20 wyniosła 34,9 mln zł