info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:07
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

15/04/21 14:57  brak uprawnień Grupa Żywiec wypłaci 16 zł dywidendy na akcję, poza wypłaconą już zaliczką
14:47 ŻYWIEC: Dywidenda za rok obrotowy 2020.
14:44 ŻYWIEC: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
24/03/21 19:06  brak uprawnień Żywiec otrzymał wynik kontroli UCS; zobowiązanie z tytułu nieprawidłowości w CIT to ok. 90 mln zł
18:25 ŻYWIEC: Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2014 r.
19/03/21 17:51 ŻYWIEC: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
17:44 ŻYWIEC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
18/03/21 17:42 ŻYWIEC: Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję
17/03/21 18:14  brak uprawnień Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje wypłatę 16 zł dywidendy na akcję, poza wypłaconą już zaliczką
18:00 ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2020
25/02/21 12:21 ŻYWIEC: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
24/02/21 07:56  brak uprawnień Zysk netto Grupy Żywiec w 2020 r. spadł do 232,7 mln zł
07:27 ŻYWIEC: ŻYWIEC
07:15 ŻYWIEC: ŻYWIEC
05/02/21 16:16 ŻYWIEC: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok obrotowy 2020.