info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 15:47
kontakt
AGEROZIN

Komunikaty

14/11/19 23:33 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (29/2019) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
16:37 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (28/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
03/09/19 17:06 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Zmiana adresu siedziby
27/08/19 13:26 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (27/2019) Korekta raportu nr 15/2019 - Raport roczny za 2018 r.
16/08/19 21:35 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
14/08/19 21:09 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (26/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
13/08/19 16:47 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
15:15 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (25/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
09/08/19 11:01 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (24/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
10:57 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (23/2019) Utrzymanie w mocy kary pieniężnej nałożonej na emitent w dniu 21 czerwca 2019 r.
08/08/19 19:48 brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 555/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
31/07/19 16:18 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (22/2019) Rezygnacja Członka Zarządu
26/07/19 19:41 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 23 lipca 2019 r.
24/07/19 11:14 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (21/2019) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
10:44 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (20/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walna Zgromadzenie Akcjonariuszy